เจาะลึกเว็บไซต์ WordPress แบบมืออาชีพ
สร้างเว็บไซต์ให้ปัง!! กับตัวจริงด้าน WordPress
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย วรวุฒิ สิมธาราแก้ว
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณเคยจ้างคนทําเว็บไซต์แล้วไม่เคยได้ดั่งใจ หากคุณอยากให้เว็บไซต์คุณเข้าถึงได้จากทุกเครื่องมือ หากคุณอยากมีเว็บไซต์สวย ๆ ดีไซน์ตรงใจ คอร์สนี้คือสิ่งที่คุณตามหา !!! ด้วยเนื้อหาการออกแบบเว็บไซต์แบบ CMS โดยอาศัยจุดเด่นและข้อดีของ WordPress ที่จะทําให้เว็บไซต์ของคุณสวยงามและดึงดูดให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความประทับใจ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยฟังก์ชันอื่น ๆ ที่จําเป็นในการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Gallery เพื่อโชว์ภาพสุดประทับใจให้ผู้คนที่เข้ามายังเว็บไซต์ได้เห็น การสร้าง Slide Show ที่ทุกเครื่องมือรองรับ

หากคุณเคยจ้างคนทําเว็บไซต์แล้วไม่เคยได้ดั่งใจ หากคุณอยากให้เว็บไซต์คุณเข้าถึงได้จากทุกเครื่องมือ หากคุณอยากมีเว็บไซต์สวย ๆ ดีไซน์ตรงใจ คอร์สนี้คือสิ่งที่คุณตามหา !!! ด้วยเนื้อหาการออกแบบเว็บไซต์แบบ CMS โดยอาศัยจุดเด่นและข้อดีของ WordPress ที่จะทําให้เว็บไซต์ของคุณสวยงามและดึงดูดให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความประทับใจ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยฟังก์ชันอื่น ๆ ที่จําเป็นในการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Gallery เพื่อโชว์ภาพสุดประทับใจให้ผู้คนที่เข้ามายังเว็บไซต์ได้เห็น การสร้าง Slide Show ที่ทุกเครื่องมือรองรับ ไม่ต้องกังวลว่าเปิดมาแล้วจะเป็นภาพฉากดํา ๆ เทา ๆ อีกต่อไป อีกทั้งยังเสริมด้วยเนื้อหาในด้านการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ด้วยการทํางานของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Media อื่น ๆ การสร้าง Feed ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่อัพเดตให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมหรือผู้คนในเครื่อข่ายได้รับทราบความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งมี E-mail Box เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มาเยี่ยมชมและผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคนี้ นอกจากนี้แล้ว ยังเพิ่มลูกเล่นและความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานด้วยการสร้างเว็บไซต์แบบหลายภาษา เพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้าใจเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ท้ายสุด คุณสามารถรับทราบจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยระบบ Counter เพื่อนับผู้เยี่ยมชม ทําให้คุณตามติดได้ทุกเทรนด์ความเคลื่อนไหวที่ผู้คนนิยมเข้ามาดู และปรับตัวทันกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่คุณจะได้พบในคอร์สเรียนนี้ และยังพ่วงไปด้วยคําแนะนําในการใช้ Plug-in เพื่อเพิ่มลูกเล่นและ Theme ที่เหมาะกับประเภทของเว็บไซต์ที่คุณกําลังจะสร้าง

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • Computer

 • Tablet

 • Internet

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • สร้างเว็บไซต์ให้ขึ้นสู่ server เพื่อ Public ให้คนดูได้

 • ดําเนินการสร้างเว็บไซต์ผ่านหลังบ้าน ทั้งที่หน้าบ้านยังปิดอยู่ได้

 • เว็บไซต์ที่มีภาพเคลื่อนไหวมากขึ้น มืออาชีพมากขึ้น

 • ต่อยอดสู่การสร้างเว็บไซต์ขั้นสูงได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนในด้าน Wordpress สามารถติดตั้งและใช้งานได้

 • บุคคลที่มีผลิตภัณฑ์และต้องการนําเสนอทางอินเทอร์เน็ต เช่น ผู้ที่ขายของออนไลน์และต้องการสร้างร้านค้าออนไลน์

 • บุคคลที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้งานส่วนตัว

 • บุคคลที่ต้องการสร้างรายได้จากการออกแบบเว็บไซต์

 • ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อทําธุรกิจ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
03:54
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
จุดเด่นที่โดดเด่นและข้อดีที่เลือกใช้ของ Wordpress
09:28
บทที่ 4
อธิบายตั้งแต่การปรับพื้นฐานความเข้าใจของเว็บไซต์แบบ CMS
04:54
บทที่ 5
การปิดเว็บไซต์ Offline หน้าบ้าน ขณะกำลังสร้างเว็บไซต์หลังบ้าน
12:49
บทที่ 6
ติดตั้งระบบ Counter เพื่อนับคนเยี่ยมชมเว็บไซต์
07:40
บทที่ 7
สร้าง Gallery สำหรับโชว์ภาพอย่างมืออาชีพ
04:27
บทที่ 8
สร้าง Slide Show เพิ่มความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์
05:01
บทที่ 9
สร้าง Link นอกไปยัง Social Media ของบริษัท
04:38
บทที่ 10
ติดตั้งเครื่องมือแสดงข้อมูลของ Facebook / Instagram
05:54
บทที่ 11
ติดตั้ง E-mail Box เพื่อเปิดให้ผู้เยี่ยมชมส่งข้อมูลหาผู้จัดการเว็บไซต์
04:21
บทที่ 12
สร้างเว็บไซต์แบบหลายภาษาแบบ Manual
05:52
บทที่ 13
สร้างเว็บไซต์แบบหลายภาษาด้วย Google Translate
02:46
บทที่ 14
แนะนำ Plug-in เพิ่มลูกเล่น
05:01
บทที่ 15
แนะนำการซื้อ Theme เพิ่มความเป็นมืออาชีพ
05:34
บทที่ 16
เรียนรู้ Plugins เพิ่มเติม
09:45
บทที่ 17
การวาง Layout บท Wordpress
18:18
บทที่ 18
แบบฝึกหัด
03:58
ประวัติผู้เขียน
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ Graphic Design-Web Design และการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ด้วยสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ และ Online
จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท MBA จาก The Hague University ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประกาศนียบัตร ภาษาจีนและวัฒนธรรม จาก Shanghai JiaoTong University เซียงไฮ้ ประเทศจีน
ก่อตั้งบริษัท Day Dreaming บริการสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ให้องค์กรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ Online โดยมีลูกค้าอย่างเช่น สถานทูตฮอลแลนด์ในประเทศไทย, ภัตตาคารอาหารเกาหลี คิมจู ทีมีกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ, เครื่องดื่ม Pearl Royal น้ํามะพร้าว 100% ที่ส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center