ภาษาอังกฤษ การใช้งาน: อาคารใน ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ การใช้งาน: อาคารใน ภาษาอังกฤษ
3.4 (74 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

ถ้าคุณกําลังได้ไปเรียนที่เมืองนอก หรือกําลังไปทํางานที่ต่างประเทศ ลองนึกดูสิว่าสิ่งแรกที่คุณควรทําคืออะไร? แน่นอนว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องภาษาไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารพูดคุยในทุกๆ วัน และพวกเราตระหนักถึงความต้องการนี้เลยออกแบบคอร์สเรียนที่ให้ทุกๆ คนเรียนรู้เกี่ยวกับ "ที่อยู่อาศัยในภาษาอังกฤษ" ผ่านสถานการณ์รูปแบบวิดีโอที่ใช้งานง่ายที่สุดสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็วในคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ นี้

ถ้าคุณกําลังได้ไปเรียนที่เมืองนอก หรือกําลังไปทํางานที่ต่างประเทศ ลองนึกดูสิว่าสิ่งแรกที่คุณควรทําคืออะไร? แน่นอนว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องภาษาไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารพูดคุยในทุกๆ วัน และพวกเราตระหนักถึงความต้องการนี้เลยออกแบบคอร์สเรียนที่ให้ทุกๆ คนเรียนรู้เกี่ยวกับ "ที่อยู่อาศัยในภาษาอังกฤษ" ผ่านสถานการณ์รูปแบบวิดีโอที่ใช้งานง่ายที่สุดสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็วในคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ นี้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คุณควรจะมีพื้นหลังในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเสถียรภาพ

  • ในการเรียนควรมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ

  • ใช้หูฟังในขณะที่เรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • สามารถไปเช่าที่อยู่ด้วยตัวเองและทําสัญญาเช่าฉบับภาษาอังกฤษกับเจ้าของบ้านได้อย่างสบายๆ

  • สามารถสื่อถึงสิ่งที่เราต้องการเวลาไปเช่าบ้านอยู่

  • สามารถกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเช่าเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายดาย

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่มกําลังเรียนหรือวัยทํางานที่มีสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ อย่างเช่น บริษัทของต่างชาติ, มีเพื่อนๆ เป็นชาวต่างชาติ หรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ

  • ทํางานกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Talking about gardening
01:47
บทที่ 2
Vocabulary: Talking about gardening
03:36
บทที่ 3
Speaking: Talking about gardening
02:42
บทที่ 4
Listening: Complaining about the Internet connection
02:28
บทที่ 5
Vocabulary: Complaining about the Internet connection
03:39
บทที่ 6
Speaking: Complaining about the Internet connection
02:53
บทที่ 7
Listening: Talking to a plumber
02:05
บทที่ 8
Vocabulary: Talking to a plumber
03:12
บทที่ 9
Speaking: Talking to a plumber
02:25
บทที่ 10
Listening: Talking to the landlord
02:10
บทที่ 11
Vocabulary: Talking to the landlord
03:20
บทที่ 12
Speaking: Talking to the landlord
02:59
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.4
ติดต่อ Support Center