เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อใช้ในการใช้กฎจราจร
เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อใช้ในการใช้กฎจราจร
3.6 (82 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

 การสื่อสารในชีวิตประจําวันเรามีปัญหามากมายเช่น วัฒนธรรม สังคม มนุษย์ .... ปัญหาที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนั้นคือปัญหา "การจราจร " ในคอลเลกชัน App ภาษาอังกฤษเราได้ออกแบบ และสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของวิดีโอไฮไลท์ของสถานการณ์การจราจรในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจในระดับพื้นฐานและเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้

 การสื่อสารในชีวิตประจําวันเรามีปัญหามากมายเช่น วัฒนธรรม สังคม มนุษย์ .... ปัญหาที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนั้นคือปัญหา "การจราจร " ในคอลเลกชัน App ภาษาอังกฤษเราได้ออกแบบ และ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของวิดีโอไฮไลท์ของสถานการณ์การจราจรในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจในระดับพื้นฐานและเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คุณควรจะมีพื้นหลังในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเสถียรภาพ

  • ในการเรียนควรมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ

  • ใช้หูฟังในขณะที่เรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ความมั่นใจในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

  • ในเมื่ออยู่ต่างแดนก็ยังสามารถเข้าใจกฎจราจรและขับขี่บนท้องถนนได้อย่างสบายใจ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่มที่กําลังเรียนหรือวัยทํางานที่มีสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ อย่างเช่น บริษัทของชาวต่างชาติ, มีเพื่อนๆ เป็นชาวต่างชาติ หรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ

  • ทํางานกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Asking for advice on taking a means of transportation
01:40
บทที่ 2
Vocabulary: Asking for advice on taking a means of transportation
02:38
บทที่ 3
Speaking: Asking for advice on taking a means of transportation
02:09
บทที่ 4
Pronunciation: Asking for advice on taking a means of transportation
02:20
บทที่ 5
Listening: Asking about how to take the bus
01:26
บทที่ 6
Vocabulary: Asking about how to take the bus
02:47
บทที่ 7
Speaking: Asking about how to take the bus
02:14
บทที่ 8
Pronunciation: Asking about how to take the bus
01:46
บทที่ 9
Listening: Telephoning for a taxi
02:28
บทที่ 10
Vocabulary: Telephoning for a taxi
02:59
บทที่ 11
Speaking: Telephoning for a taxi
02:52
บทที่ 12
Pronunciation: Telephoning for a taxi
01:59
บทที่ 13
Listening: Which train should I take
01:23
บทที่ 14
Vocabulary: Which train should I take
02:36
บทที่ 15
Speaking: Which train should I take
01:19
บทที่ 16
Pronunciation: Which train should I take
02:15
บทที่ 17
Listening: Buying a ticket at the train station
02:16
บทที่ 18
Vocabulary: Buying a ticket at the train station
03:01
บทที่ 19
Speaking: Buying a ticket at the train station
03:10
บทที่ 20
Pronunciation: Buying a ticket at the train station
02:10
บทที่ 21
Listening: Checking luggage at the train station
01:39
บทที่ 22
Vocabulary: Checking luggage at the train station
02:54
บทที่ 23
Speaking: Checking luggage at the train station
01:47
บทที่ 24
Pronunciation: Checking luggage at the train station
02:14
บทที่ 25
Listening: Talking about transportation
01:36
บทที่ 26
Vocabulary: Talking about transportation
03:09
บทที่ 27
Speaking: Talking about transportation
02:19
บทที่ 28
Pronunciation: Talking about transportation
01:59
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.6
ติดต่อ Support Center