เรียนภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ งานเลี้ยงอาหารค่ํา ใน บริษัท
เรียนภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ งานเลี้ยงอาหารค่ํา ใน บริษัท
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

แน่นอน 99.99% ของคนที่ได้ทํางานกับยังไม่ได้ทํางาน มักจะเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ

ทุกคนอยากเลื่อนตําแหน่งหน้าที่หรือมีงานที่ดีกว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นบันใดเชื่อมต่อให้คุณไปถึงฝัน เพราะฉะนั้นคุณควรมีภาษาอังกฤษติดตัวไว้

 

 

ในเวลาทํางานมีลากหลายกรณีที่ดกิดขึ้นและในคอร์สเรียน""เรียนภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้

 

งานเลี้ยงอาหารค่ํา ใน บริษัท""จะช่วยให้คุณมีการใช้ตัวอย่างเพื่อใช้ในวันข้างหน้าเมื่อเจอกรณีเหมือนๆกันด้วยวิธีการสอนมีคุณภาพและวิธีการปฏิบัติ อย่างชัดเจนคุณสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แน่นอน 99.99% ของคนที่ได้ทํางานกับยังไม่ได้ทํางาน มักจะเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ

ทุกคนอยากเลื่อนตําแหน่งหน้าที่หรือมีงานที่ดีกว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นบันใดเชื่อมต่อให้คุณไปถึงฝัน เพราะฉะนั้นคุณควรมีภาษาอังกฤษติดตัวไว้

ในเวลาทํางานมีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นและในคอร์สเรียน "เรียนภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้งานเลี้ยงอาหารค่ําในบริษัท" จะช่วยให้คุณมีการใช้ตัวอย่างเพื่อใช้ในวันข้างหน้า เมื่อเจอกรณีเหมือนๆ กันด้วยวิธีการสอนมีคุณภาพและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน คุณสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คุณควรจะมีพื้นหลังในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเสถียรภาพ

  • ในการเรียนควรมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ

  • ใช้หูฟังในขณะที่เรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  • รู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่มกําลังเรียนหรือวัยทํางานที่มีสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ อย่างเช่น บริษัทของต่างชาติ, มีเพื่อนๆ เป็นชาวต่างชาติ หรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ

  • ทํางานกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: How to apologize for missing a meeting
02:07
บทที่ 2
Vocabulary: How to apologize for missing a meeting
04:09
บทที่ 3
Speaking: How to apologize for missing a meeting
02:11
บทที่ 4
Listening: Getting to know someone at a business party
01:44
บทที่ 5
Vocabulary: Getting to know someone at a business party
03:27
บทที่ 6
Speaking: Getting to know someone at a business party
02:25
บทที่ 7
Listening: Inviting your business partner to dinner
01:16
บทที่ 8
Vocabulary: Inviting your business partner to dinner
02:48
บทที่ 9
Speaking: Inviting your business partner to dinner
01:39
บทที่ 10
Listening: Ways to say goodbye and keep in touch with your business partner
01:40
บทที่ 11
Vocabulary: Ways to say goodbye and keep in touch with your business partner
03:24
บทที่ 12
Speaking: Ways to say goodbye and keep in touch with your business partner
02:07
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center