เขียนโฆษณาอย่างไร ให้ขายได้ใน 5 นาที!
เขียนให้ได้เขียนให้โดน ด้วยเทคนิคนักเขียนแบบมืออาชีพ
4.0 (0 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

   ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีกิจการ หรืออยากสร้างรายได้จากฝีไม้ลายมือของคุณเอง แน่นอนว่าโลกนี้ไม่ได้ง่ายเสมอไป อาจเขียนไม่โดนบ้าง อาจหาข้อมูลดี ๆ ไม่ได้บ้าง อาจหาแนวคิดสร้างสรรค์ของตัวเองไม่ได้บ้าง คอร์สนี้คือคําตอบของคุณ

   ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีกิจการ หรืออยากสร้างรายได้จากฝีไม้ลายมือของคุณเอง แน่นอนว่าโลกนี้ไม่ได้ง่ายเสมอไป อาจเขียนไม่โดนบ้าง อาจหาข้อมูลดี ๆ ไม่ได้บ้าง อาจหาแนวคิดสร้างสรรค์ของตัวเองไม่ได้บ้าง คอร์สนี้คือคําตอบของคุณ

   คอร์สเรียนนี้สอนเกี่ยวกับ การเขียนโฆษณาด้วยเทคนิคของมืออาชีพ ที่ได้รวบรวมมาให้อย่างกะทัดรัดแต่ได้ผล และสามารถต่อยอดการเขียนของคุณได้ นอกเหนือจากนี้ยังสอนการหาแนวคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ และระบบการคิดเพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถบ่มความคิดของการเขียนโฆษณาได้ ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ จบการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบริหารอุตสาหกรรมบริการ, ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด โดยปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ และเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน รวมถึงอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจหลักการเขียนคําโฆษณาด้วยการใช้ภาษาและตัวอักษร เทคนิคในการเขียนคํา สร้างประโยค ในการโพสต์ลง Social Network ได้เรียนรู้และประยุกต์การใช้ภาษากับสื่อโฆษณารอบด้านอย่างเป็นระบบ

   เมื่อเห็นความคุ้มค่าดังนี้แล้ว เพื่อการเขียนโฆษณาที่ไม่ใช่เพียงโฆษณา จะมัวรออะไรอยู่ล่ะ สมัครเลย

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • สถานที่เงียบเหมาะสําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เข้าใจหลักการเขียนคําโฆษณาด้วยการใช้ภาษาและตัวอักษร

  • สามารถสร้างบทความหรือคําโฆษณา เพื่อดึงดูดลูกค้าได้

  • เข้าใจและเข้าถึงการใช้บทความ และการสื่อโฆษณาให้เข้าเป้ากลุ่มลูกค้า

  • ได้เทคนิคในการเขียนคํา สร้างประโยค ในการโพสต์ลง Social Network

  • ได้เรียนรู้ และประยุกต์การใช้ภาษากับสื่อโฆษณารอบด้าน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • ผู้ทําการตลาด เพื่อกระชากยอดขายง่าย ๆ ด้วยบทความสั้น ๆ

  • ผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:27
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
Prepare to be a copywriter - เขียนโฆษณาใครว่ายาก
09:23
บทที่ 4
Prepare to copywriting - ต้องเตรียมอะไรก่อนไปเขียน
05:56
บทที่ 5
Mindset For Success - เปลี่ยนความเชื่อใหม่ให้สำเร็จ
08:53
บทที่ 6
About Format - รูปแบบนั้นสำคัญมาก
06:40
บทที่ 7
Element Of Copywriting - องค์ประกอบของงานเขียนโฆษณา
04:58
บทที่ 8
Good Environment - ส่วนประกอบดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
08:03
บทที่ 9
Strategies Planning - แผนกลยุทธ์การเขียน
16:39
บทที่ 10
Steps to writing - ขั้นตอนการเขียน
09:24
บทที่ 11
Powerful Element - ส่วนประกอบที่ทรงพลัง
15:40
บทที่ 12
The Products - เทคนิคแต่ละสินค้าบริการ
13:20
บทที่ 13
Know your Customers - เข้าถึงลูกค้า
11:29
บทที่ 14
Emotional - Functional อารมณ์หรือเหตุผลชี้นำ
08:45
บทที่ 15
Psychology - จิตวิทยากับงานเขียน
11:35
บทที่ 16
Triggers - ลูกเล่นบนตัวอักษร
07:11
บทที่ 17
The Slippery Slide เพื่อความไหลลื่น
13:34
บทที่ 18
Media Type - กลยุทธ์ประเภทของสื่อ
10:06
บทที่ 19
Swipe for success - คลังตัวแปรความสำเร็จ
06:29
บทที่ 20
สรุปคอร์สเรียน
06:20
ประวัติผู้เขียน
คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารอุตสาหกรรมบริการ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
- เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านธุรกิจบริการให้กับ เครือ Studio Academy
- เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านการตลาดและกราฟิกให้กับ Media Studio Academy
- เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตรให้กับ Hua Hin Future Training
ปัจจุบัน
- วิทยากร Hua Hin Future Seminars
- วิทยากรอบรมทัศนคติพนักงาน หัวหน้า ผู้บริหาร
- วิทยากรอบรมการทํางานเป็นทีม
- วิทยากรอบรมพนักงาน ธุรกิจองค์กร การตลาด การบริหาร
- วิทยากรสอนการพัฒนาศักยภาพตนเอง
- วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์
- วิทยากรสอนกราฟิกดีไซน์
- ที่ปรึกษาและออกแบบหลักสูตรด้านธุรกิจ, การตลาด และกราฟิก หลายหลักสูตร
- ผู้บริหาร i-Fair Marketing (www.i-FairMarketing.com)
- อาจารย์พิเศษ วิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- คอลัมนิสต์การตลาด (MarkeThink) นิตยสาร Foodbook หัวหิน
- ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
- นักเขียนอิสระ
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center