เรียนรู้การใช้ Adobe Premiere Cs5.5 อย่างมืออาชีพ
คุณจะสามารถสร้างวิดีโออย่างมืออาชีพได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ผศ.พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์
ลักษณะคอร์สเรียน

เคยสงสัยมั้ยว่ามืออาชีพเค้าตัดต่อวิดีโอกันยังไง?
เคยมั้ยที่ต้องทําวิดีโอเพื่อนําเสนอ แล้วต้องทําแบบงูๆ ปลาๆ ถูๆ ไถๆ ให้งานมันเสร็จ?
มาลงเรียนคอร์สนี้กันเถอะ รับรอง คุณจะตัดต่อวิดีโอได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

เคยสงสัยมั้ยว่ามืออาชีพเค้าตัดต่อวิดีโอกันยังไง?
เคยมั้ยที่ต้องทําวิดีโอเพื่อนําเสนอ แล้วต้องทําแบบงูๆ ปลาๆ ถูๆ ไถๆ ให้งานมันเสร็จ?
มาลงเรียนคอร์สนี้กันเถอะ รับรอง คุณจะตัดต่อวิดีโอได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

ด้วยเนื้อหาที่คัดสรรมาเฉพาะเรื่องน่ารู้สําหรับคนที่อยากตัดต่อเป็น ทั้งเครื่องมือยอดฮิตที่มืออาชีพใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์และทรานสิชั่นต่างๆ ทําภาพเบลอ ทําภาพขาวดํา การใส่เพลง เสริมภาพโลโก้ เหมือนที่เห็นตามรายการต่างๆ เค้าทํากัน หรือแม้กระทั่งการสร้างความโดดเด่นชัดเจนด้วยการใส่ไตเติลและซับไตเติล

พร้อมไปด้วยแบบฝึกหัดและการบ้าน ที่ครอบคลุมเนื้อหาและหัวข้อที่ผู้เรียนควรรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนฝีมือ และเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนําสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเจองานรูปแบบไหน

ท้ายที่สุด เราจะสอนให้ผู้เรียนทุกคน Export งานออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเซฟไว้เป็นไฟล์ธรรมดาๆ หรือต้องการบันทึกลงแผ่นเพื่อนําไปใช้งานต่อ หรือแม้กระทั่งการเตรียมไฟล์เพื่ออัพโหลดขึ้นสู่ Social Media เพื่อนําไปต่อยอดในด้านต่างๆ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามรถต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • มีโปรแกรม Adobe Premiere Pro Cs5.5 อยู่ในเครื่อง

 • สถานที่เงียบๆและหูฟังที่จะใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • สามารถจับภาพต้นฉบับวีดิโอและนําภาพนิ่ง/เสียงเข้าโปรแกรมได้

 • เทคนิดการตัดต่อด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ

 • การใส่ภาพกราฟิกและข้อความแบบต่างๆ

 • การ Export งานที่เสร็จแล้วในรูปแบบต่างๆ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่ต้องการทําสื่อวิดีโอ และต้องการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องทํารายงานส่งอาจารย์

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการตัดต่อวีดิโอ เพื่อใช้ในการทํางานหรือเรื่องส่วนตัว

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้ไปพัฒนาความสามารถในการทํางาน เช่น ข้าราชการ/พนักงานบริษัทที่ต้องนําเสนองานในรูปแบบวีดีโอ

 • บุคคลที่ทํางานด้านการตัดต่อวีดิโอ และต้องการเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติม

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:52
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5
01:09
บทที่ 4
การเริ่มต้นโปรแกรม Adobe Premiere Pro และการกำหนดค่าทั่วไป
07:19
บทที่ 5
พื้นที่ทำงานของโปรแกรม (Premiere Workspace)
02:53
บทที่ 6
การโอนไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์
03:28
บทที่ 7
การ Import คลิปและการแสดงรายละเอียดของคลิป
10:45
บทที่ 8
การตัดต่อวิดีโอบนไทม์ไลน์ (Timeline)
13:22
บทที่ 9
การใส่วีดิโอทรานสิชั่น (Video Transition)
09:45
บทที่ 10
การแบ่งครึ่งหน้าจอ
04:33
บทที่ 11
การใส่วิดีโอเอฟเฟกต์ (Video Effect)
05:25
บทที่ 12
การใช้เอฟเฟกต์เปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำ
02:26
บทที่ 13
การใช้เอฟเฟกต์ทำภาพเบลอ (Camera Blur)
07:44
บทที่ 14
การทำภาพเทคนิคพิเศษ (Effect) - Slow Motion
06:40
บทที่ 15
การทำภาพเทคนิคพิเศษ (Effect) - Frame Hold
03:56
บทที่ 16
การทำให้วิดีโอคลิปเคลื่อนไหว
13:36
บทที่ 17
การใส่โลโก้ในวิดีโอคลิป
13:24
บทที่ 18
แบบฝึกหัด
01:37
บทที่ 19
ไตเติล (Title) จากโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และการเฟด (Fade) ข้อความ
16:46
บทที่ 20
ไตเติล (Title) จากโปรแกรม Adobe Premiere CS5
10:48
บทที่ 21
ไตเติล (Title) แบบเลื่อน
09:04
บทที่ 22
แบบฝึกหัด
01:05
บทที่ 23
การ Export ไฟล์วิดีโอรูปแบบต่าง ๆ
07:03
บทที่ 24
การ Export เป็นไฟล์ภาพนิ่ง (jpg) และไฟล์เสียง (mp3)
06:41
บทที่ 25
การ Upload ไฟล์วิดีโอขึ้นบนสื่อออนไลน์
02:36
บทที่ 26
การ Burn ไฟล์วิดีโอ เป็น DVD Video
04:47
ประวัติผู้เขียน
อดีตหัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
อาจารย์ประจําวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ประจําวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
เริ่มศึกษาและใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere ตั้งแต่เวอร์ชันแรก ๆ 2.0 เรื่อยมาจนกระทั่ง Adobe Premiere Pro CS5
มีประสบการณ์จากการสอนการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพและสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
พ.ศ. 2546 - 2548 สอนวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
พ.ศ. 2551 สอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน สอนวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center