วิธีง่ายๆ สําหรับสร้างเครือข่ายธุรกิจ
หากคิดจะต่อยอดทางธุรกิจ คอร์สนี้จะช่วยคุณสร้างพันธมิตรอย่างยั่งยืน
4.8 (228 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาเครือข่ายทางธุรกิจ 
แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหน 
หรือไม่รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาเครือข่ายทางธุรกิจ
แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหน
หรือไม่รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

เลือกคอร์สนี้เลย เพราะเรามีทุกเทคนิคที่ตอบโจทย์ของคุณ

ด้วยเนื้อหาที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม เป็นขั้นเป็นตอน ทั้ง Hot Circle, Warm Circle และ New Circle เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนบทเรียนย่อยได้ตามหมวดหมู่ที่ตรงใจ

ทั้งการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับกลุ่ม Hot Circle ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด และบางครั้งเราก็มักจะมองข้ามคนกลุ่มนี้ไป คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ ว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นขุมพลังในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ถัดจากกลุ่ม Hot Circle เราจะพาผู้เรียนไปรู้จักกับกลุ่ม Warm Circle ซึ่งหลายๆ คนมักจะไม่ได้นึกถึง เพราะพวกเขาอยู่ระหว่างกลุ่มคนใกล้ชิด และกลุ่มคนที่คุณไม่เคยรู้จัก คอร์สนี้จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนกลุ่มนี้ เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนมาเป็น Hot Circle และเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของคุณ

ท้ายที่สุด คุณจะได้รู้จักวิธีรับมือกับ New Circle ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เราจะบอกเทคนิคและวิธีการในการดึงดูดความสนใจจากพวกเขา ให้เข้ามาทําความรู้จักกับคุณ โดยอาศัยสื่อที่คุณมีในมือ และใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณต้องพบเจอในชีวิตประจําวัน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังที่ใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • สามารถแบ่งกลุ่มคนที่ติดต่อด้วยได้อย่างถูกต้อง

 • เข้าใจวิธีปฏิบัติตัวต่อกลุ่มคนต่างๆ อย่างเหมาะสม

 • สามารถโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจกับตนเองได้

 • รู้จักการใช้สื่อออนไลน์และสถานการณ์ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ในการทําความรู้จักแล้วชักชวนคนมาเป็นเครือข่ายกับเรา

 • พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ น่าคบหาและร่วมงานด้วย

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่กําลังมองหาเครือข่ายธุรกิจเพื่อต่อยอดการทํางาน

 • บุคคลที่ต้องการเรียนรู้วิธีจัดกลุ่มคนรู้จักที่หลากหลาย

 • บุคคลที่กําลังหาวิธีทํางานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • บุคคลที่อยากรู้วิธีทําความรู้จักและสร้างสัมพันธ์กับคนกลุ่มใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือกันในการทํางาน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:59
บทที่ 2
การสร้างเครือข่ายธุรกิจสำคัญอย่างไร
01:12
บทที่ 3
Who matters to you most ใครสำคัญกับคุณมากที่สุด
02:43
บทที่ 4
Reward Referrals ให้รางวัลกับเพื่อนสร้างเพื่อน
03:53
บทที่ 5
Pick your next tier มองกลุ่มถัดไป
05:01
บทที่ 6
Find your genius แสวงหาอัจฉริยะที่คุณมี
03:37
บทที่ 7
Find easy ways to engage everyone else ใช้วิธีง่ายๆ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
03:16
บทที่ 8
Be generous ใจกว้างและเปิดรับ
04:48
บทที่ 9
Give before you ask ก่อนจะไปขอ ต้องให้เสียก่อน
04:51
บทที่ 10
Think people, not positions เลือกคบเขาเพราะความเป็นตัวเขา ไม่ใช่ตำแหน่ง
04:36
บทที่ 11
New Circle คืออะไร
00:52
บทที่ 12
Be intriguing ทำให้ทุกคนอยากรู้จัก
07:54
บทที่ 13
Add value through quality online content เพิ่มคุณค่าผ่านโลกออนไลน์
11:34
บทที่ 14
Be open to serendipity and the potential of random connections. เครือข่ายธุรกิจมีอยู่รอบตัว
06:30
บทที่ 15
Make a deliberate effort to connect with strangers คนแปลกหน้าอาจมีดีกว่าคนหน้าไม่แปลก
09:23
บทที่ 16
If you want to connect with someone, find a way to help that person. คิดจะเป็นพวกกับใคร ต้องยื่นมือช่วยเขาก่อน
07:12
บทที่ 17
Make time to search for new ideas and inspiration แบ่งเวลาหาไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดแรงบันดาลใจ
09:51
บทที่ 18
สิ่งที่ได้รับหลังเรียนจบคอร์ส
00:31
ประวัติผู้เขียน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกส์ (Middlesex) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ผู้จัดการโครงการอาวุโสการพัฒนาองค์กร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค แมเนจเม้นท์ กรุ้ป
รองผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทเลอร์ เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ปรึกษาการตลาดและการพัฒนาองค์กร บริษัท เดอะแกลลัพ ออร์กาไนเซชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตลาด บริษัท ยนตรกิจ เซอร์วิส จํากัด
ผู้พิชิตเงินล้านคนที่ 33 ในเกมอัจฉริยะข้ามคืน
ผู้อํานวยการ หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ผู้เขียนหนังสือ ไอเดียบรรเจิด การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center