เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและกลยุทธ์การขายของใน Facebook
เรียนรู้กลยุทธ์การขายของใน Facebook และการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธุรกิจที่ก้าวหน้าของคุณ
4.0 (0 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

   Facebook Marketing เป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ในการขายของออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และ Facebook เป็น Social Media ที่มีคนไทยนิยมมากที่สุด ทั้งแต่เด็กวัยรุ่น จนถึงผู้สูงอายุ

   Facebook Marketing เป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ในการขายของออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และ Facebook เป็น Social Media ที่มีคนไทยนิยมมากที่สุด ทั้งแต่เด็กวัยรุ่น จนถึงผู้สูงอายุ

   อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันปี 2018 มีผู้ประกอบการที่ลงขายสินค้าใน Facebook มากกว่าแสนเพจ ทําให้มีการแข่งขันที่สูงมาก ประกอบกับ ปัจจุบัน Facebook มีการเปลี่ยนแปลง อัลกอริทึ่ม ทําให้อัตราการเข้าถึง (Reach) ลดน้อยลงอีก ทําให้จําเป็นต้องหันมามุ่งเน้นที่การลงโฆษณามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการลงโฆษณา Facebook ได้มีรูปแบบต่างๆมากมาย แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการลงโฆษณา

   ดังนั้น เราจําเป็นที่ต้องมาเรียนรู้การลงโฆษณา Facebook แบบถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • หูฟัง พร้อมสถานที่เงียบ ๆ ใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เข้าใจ หลักการ และวิธีการลงโฆษณาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์การโฆษณา

 • เข้าใจ Customer Journey สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก

 • เข้าใจและประยุกต์ใช้รูปแบบการโฆษณาที่หลากหลาย ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า และวัตถุประสงค์การโฆษณา

 • วิเคราะห์เพจของตัวเอง ลูกค้า และคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถสร้างรูปแบบโฆษณา ที่ทันสมัย อาทิ Facebook Carousel, Facebook Canvas, Instant Article เป็นต้น

 • เข้าใจ Facebook Sale Cyclone เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างยอดขายอย่างยั่งยืน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • ผู้ที่เริ่มต้นขายของออนไลน์และต้องการเพิ่มยอดขายอย่างจริงจัง

 • ผู้ที่ต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อขยายตลาด

 • ผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจจากออฟไลน์ สู่ออนไลน์

 • ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ผ่านการตลาดออนไลน์

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ กระบวนการทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก อย่างถูกต้อง สร้างกําไรได้อย่างยั่งยืน

 • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ อย่างถูกต้อง ใช้เงินทุนต่ํา และสามารถสร้างธุรกิจ สร้ายอดขายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:27
บทที่ 2
2P2T Key Success การตลาดบน Facebook - ไม่รู้ไม่ได้
08:51
บทที่ 3
การลงโฆษณา ปัจจัยสำคัญในยุค Facebook ปรับอัลกอลิทึม Reach เกือบเท่ากับ 0 แล้ว
12:07
บทที่ 4
กฎเหล็กการลงโฆษณา Facebook ที่ต้องรู้..ไม่งั้นอาจโดนแบน
15:37
บทที่ 5
ความจริง เกี่ยวกับ Facebook Marketing ที่หลายคนยังไม่รู้
18:31
บทที่ 6
ลูกค้าคุณคือใคร ? สิ่งที่ผู้ประกอบการออนไลน์พลาดทำให้ขายสินค้าบน Facebook ไม่ได้
11:50
บทที่ 7
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการสร้างยอดขายบน Facebook
07:08
บทที่ 8
รูปภาพแบบใด สวย คนต้องหยุดมอง
25:32
บทที่ 9
การใช้เครื่องมือ (ของฟรี) ในการปรับแต่งรูปภาพให้เหมือนมืออาชีพ
11:25
บทที่ 10
ย้ำอีกครั้งกับ กฏเหล็ก Text ไม่ควรมากเกินไป
03:20
บทที่ 11
รูปแบบการโพสต์ใน Facebook มีอะไรบ้าง
20:18
บทที่ 12
การสร้างโพสต์แบบ หลาย ๆ รูป
08:06
บทที่ 13
การสร้างโพสต์แบบ Carousel
09:20
บทที่ 14
การสร้าง VDO Post แบบน่าสนใจ
11:30
บทที่ 15
การสร้าง VDO + Picture ในโพสต์เดียวกัน
06:47
บทที่ 16
รูปแบบเนื้อหา Content ที่คนนิยมโพสต์ลง Facebook
12:07
บทที่ 17
เนื้อหารูปแบบใหม่ Canvas - สร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
21:54
บทที่ 18
Instant Article - บทความทันใจ ที่คนเล่น Facebook ชอบ
04:19
บทที่ 19
สูตรสำเร็จที่ควรมีในทุกโพสต์ เพื่อสร้าง Engagement
10:35
บทที่ 20
รู้ความแตกต่างระหว่าง Audience/Customer/Consumer เพื่อทำการตลาดได้ตรงจุด
06:37
บทที่ 21
การสร้างกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจง ด้วย Interest ขั้นสูง
24:24
บทที่ 22
Re-Targeting Audience (Custom Audience) กลุ่มเป้าหมายสร้างยอดขายได้อย่างไม่จำกัด
18:56
บทที่ 23
การสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบ Sale Cyclone
14:41
บทที่ 24
การตั้งค่า Set Up Campaign/AdsGroup/Ads
04:12
บทที่ 25
กำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณาถูกต้อง กำไรไปกว่าครึ่ง
06:15
บทที่ 26
การกำหนด KPI ให้กับการโฆษณาแต่ละวัตถุประสงค์
14:43
บทที่ 27
สรุปแนวทางสำคัญที่เอาไปใช้แล้ว เพิ่มกำไร ขายได้มากขึ้นอย่างแน่นอน
05:32
บทที่ 28
การบ้าน ทดสอบ ความรู้ที่เรียนมา ประยุกต์เข้ากับธุรกิจของนักเรียนเอง
10:28
บทที่ 29
สรุปคอร์สเรียน
01:51
ประวัติผู้เขียน
อาจารย์และที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ให้กับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ นําเข้าสินค้ากลุ่ม JDM จากประเทศญี่ปุ่น มาขายผ่านช่องทางออนไลน์สร้างรายได้ 6 หลัก มากว่า 4 ปี
วิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หลายจังหวัด
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center