เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access
ติดปีกการทํางานกับฐานข้อมูลของคุณด้วยโปรแกรม Access ภายใน 3 ชั่วโมง
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย วีรชัย จุลหาญกิจ
ลักษณะคอร์สเรียน

Access เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมใช้เอง ที่ Microsoft ทําให้ User ใช้มานานแล้ว

แต่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะในประเทศไทย เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ Programmer

แต่ด้วยความที่ Programmer ขาดแคลน ที่เขียนได้ก็ไม่เข้าใจงานของคนไทยที่ค่อนข้างโอนอ่อนผ่อนปรน

ไม่ค่อยมีกฎเหล็ก ทําให้การตั้ง Logic ทําได้ยากมาก เขียนเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้ สื่อสารกันก็ไม่ค่อยเข้าใจ

พอได้โปรแกรมก็ทิ้ง เพราะแก้ยังไงก็ไม่เสร็จ ค่าใช้จ่ายก็แพงมาก บางทีก็ต้องทนใช้ เอาเฉพาะที่พอใช้ได้

ที่เหลือก็เก็บกันไปด้วย Excel ตามเรื่องตามราว

Access เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมใช้เอง ที่ Microsoft ทําให้ User ใช้มานานแล้ว

แต่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะในประเทศไทย เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ Programmer

แต่ด้วยความที่ Programmer ขาดแคลน ที่เขียนได้ก็ไม่เข้าใจงานของคนไทยที่ค่อนข้างโอนอ่อนผ่อนปรน

ไม่ค่อยมีกฎเหล็ก ทําให้การตั้ง Logic ทําได้ยากมาก เขียนเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้ สื่อสารกันก็ไม่ค่อยเข้าใจ

พอได้โปรแกรมก็ทิ้ง เพราะแก้ยังไงก็ไม่เสร็จ ค่าใช้จ่ายก็แพงมาก บางทีก็ต้องทนใช้ เอาเฉพาะที่พอใช้ได้

ที่เหลือก็เก็บกันไปด้วย Excel ตามเรื่องตามราว

 


การนํา Access มาใช้สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลง่ายๆ ใช้เอง จึงเป็นการตอบโจทย์ได้ดีกว่า เพราะทําเอง แก้เองไปได้เรื่อยๆ จนลงตัว

เพราะมันจะช่วยให้เราจัดระเบียบงานของเราได้ตั้งแต่การออกแบบรูปแบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับงานที่เรากําลังทํา

ทั้งยังสามารถสร้างฟอร์มและ Table ได้ด้วยตัวเอง จนกระทั่งถึงขั้นตอนการออกรายงาน

โดยมีข้อมูลที่เราต้องการจากการคํานวณด้วย Access

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • มีโปรแกรม Microsoft Access ในเครื่อง

 • สถานที่เงียบๆพร้อมหูฟังในการเรียน

 • ควรมีพื้นฐาน Excel

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • ผู้เรียนจะสามารถออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับรูปแบบงานของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ

 • สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

 • สร้างตารางเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่มีในมือได้อย่างเหมาะสม

 • สร้าง Form ได้หลากหลายรูปแบบและเหมาะกับงาน

 • สามารถสรุปผลและออกแบบรายงานได้ตามต้องการ

 • สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • นําตารางขึ้นไปไว้บน Network เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจโปรแกรม Microsoft Access

 • เจ้าของกิจการหรือธุรกิจที่ต้องการมีโปรแกรมใช้เอง หรือต้องการทํา System Analysis

 • พนักงานบัญชีหรือการตลาดหรือพนักงานขาย

 • พนักงานบริษัททั่วไป

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
05:16
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ศักยภาพของฐานข้อมูลบน Excel Pivot
09:09
บทที่ 4
ค้นหาด้วย Access Filtering and Grouping
07:27
บทที่ 5
ใส่สูตรคำนวนใน Query
03:02
บทที่ 6
การใช้ If ใน Query
03:28
บทที่ 7
การแปลงวันที่
04:07
บทที่ 8
Mapping หรือ Matching อย่างง่าย
09:33
บทที่ 9
แบบฝึกหัด
02:32
บทที่ 10
Normal 1 ซ้ำๆ ห้ามคีย์ ให้ทำ Drop Down
03:53
บทที่ 11
Normal 2 คิดแนวตั้ง
04:25
บทที่ 12
Normal 3 แยกตารางแม่ลูก
05:59
บทที่ 13
Normal 4 ย่อยสลายข้อมูลให้ถึงที่สุด
02:54
บทที่ 14
รวบรวมข้อมูลด้วย Excel
05:06
บทที่ 15
นำใช้ Normal 2
02:01
บทที่ 16
นำใช้ Normal 3
01:51
บทที่ 17
นำใช้ Normal 1
02:01
บทที่ 18
แบบฝึกหัด
01:11
บทที่ 19
Copy จาก Excel
05:24
บทที่ 20
เพิ่ม ID ให้กับทุก Table
02:37
บทที่ 21
ปรับ Data Type ของทุก Field และใช้ Lookup Wizard ทำ Drop Down
14:24
บทที่ 22
แนะนำการใช้ Form แต่ละรูปแบบ
06:31
บทที่ 23
กำหนดรูปแบบ Form ให้เหมาะกับงาน
02:43
บทที่ 24
แบบฝึกหัด
01:39
บทที่ 25
เตรียม Query ไว้สร้าง Form
04:01
บทที่ 26
สร้าง Form เดี่ยว แบบ Form View
02:20
บทที่ 27
สร้าง Form เดี่ยว แบบ Data Sheet View
05:47
บทที่ 28
สร้าง Form แม่ลูก แบบ Form View
02:51
บทที่ 29
สร้าง Form แม่ลูก แบบ Data Sheet View
11:23
บทที่ 30
สร้างรายงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ด้วย Query
04:58
บทที่ 31
ส่งข้อมูลไปสรุปด้วย Excel Pivot
01:24
บทที่ 32
สร้างแบบพิมพ์ด้วย Report
12:21
บทที่ 33
กระชับและสำรองข้อมูล
03:14
บทที่ 34
ลบข้อมูลเก่า
03:59
บทที่ 35
แยกตารางไปไว้บน Server
04:20
บทที่ 36
วิธีแก้ไขปรับปรุงหลังแยกตาราง
04:38
ประวัติผู้เขียน
รองฝ่ายต่างประเทศ Bank of Tokyo, European Asian Bank 12 ปี
รองผู้จัดการฝ่ายการเงินการบัญชี Chintiek Electronic Co., Ltd. 2 ปี
Assistant Business Manager, Tomy Toy Co., Ltd. 4 ปี
General Manager - Hi-Tech Nittsu Co., Ltd. 4 ปี
Personnel and Admin Manager - Thai Laos Lignite Co., Ltd. 4 ปี
Deputy MD - Hi-Tech Apparel Co., Ltd. 1 ปี
Lite-on Electronic Co., Ltd. 5 ปี
ที่ปรึกษาด้าน Logistic กระทรวงแรงงาน/กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ปี
อาจารย์อิสระ สอน Access 5 ปี
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center