เสริมทักษะการบริการลูกค้าระดับมืออาชีพ
มาเรียนรู้วิธีดูแลลูกค้าอย่างไร ให้ประทับใจแบบ 10/10
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในการทํางาน
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานขาย งาน Call Center
หรือจะสายงานบริการด้านไหนก็ตาม
คอร์สนี้จะช่วยติดปีกให้คุณเป็นเลิศในด้านการบริการลูกค้า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในการทํางาน
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานขาย งาน Call Center
หรือจะสายงานบริการด้านไหนก็ตาม
คอร์สนี้จะช่วยติดปีกให้คุณเป็นเลิศในด้านการบริการลูกค้า

ก่อนอื่น เราจะอธิบายถึงพื้นฐานของการบริการ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงเนื้องานที่ต้องบริการลูกค้า
พร้อมทั้งเสริมแนวคิดและทัศนคติที่จําเป็นต่อการทํางานด้านนี้ เพื่อให้คุณรู้วิธีในการสร้างการบริการที่ประทับใจลูกค้า
อีกทั้งในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ใช้ตัวอย่างใกล้ตัว นํามาตีแผ่และวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้คุณเห็นภาพ
และเข้าใจทุกมุมมองของการบริการที่นําความสําเร็จมาสู่คุณ

นอกจากนี้แล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบของลูกค้า
เพื่อให้สามารถรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีจิตวิทยาที่ดีในการติดต่อกับลูกค้าที่เข้ามาร้องเรียนปัญหากับเรา

หากได้เรียนคอร์สนี้แล้ว มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถพัฒนาการบริการของคุณ
ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภท และสร้างความประทับใจได้อย่างแน่นอน

การบริการลูกค้าให้ถูกใจ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่คุณได้เรียนคอร์สนี้!!!

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ และหูฟัง

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนจะเข้าใจถึงพื้นฐานของการบริการ ทั้งแนวคิดและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าไม่จากเราไปไหน และกลายมาเป็นลูกค้าประจําของเรา

  • ผู้เรียนเข้าใจและรู้วิธีการบริการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

  • ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างแบรนด์ดัง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

  • ผู้เรียนมีจิตวิทยาและทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าในสายงานของตน

  • ผู้เรียนสามารถรับมือกับลูกค้าในแบบต่างๆ และมีเทคนิคในการจัดการกับลูกค้าที่เข้ามาร้องเรียน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เช่น Call Center, กลุ่มงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว, กลุ่มงานขาย เป็นต้น

  • บุคคลที่กําลังต้องการพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ต่างสายงานจากที่เคยทําอยู่

  • บุคคลที่กําลังมองหางานในสายงานการบริการลูกค้า และต้องการเรียนรู้พื้นฐานเพื่อนําไปต่อยอดในการสมัครงาน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:04
บทที่ 2
ประโยชน์และความสำคัญของคอร์สนี้
02:27
บทที่ 3
พื้นฐานและทัศนคติของการบริการที่เป็นเลิศ
03:27
บทที่ 4
ประโยชน์ของการบริการที่เป็นเลิศ
02:22
บทที่ 5
ทำไมลูกค้าจากไป
01:32
บทที่ 6
ข้อคิดในการให้บริการ
05:33
บทที่ 7
สร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการบริการลูกค้า
02:19
บทที่ 8
เราจะทำให้บริการดีได้อย่างไร
00:59
บทที่ 9
ที่อื่นเขาทำยังไง เช่น Starbucks
03:52
บทที่ 10
บุคลิกของลูกค้า จาก PTCD
06:11
บทที่ 11
ผู้ให้บริการที่เก่งมากๆ
02:05
บทที่ 12
หน้าที่ของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
02:13
บทที่ 13
ผ่อนคลายในการบริการ
04:08
บทที่ 14
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
02:28
บทที่ 15
เจอลูกค้าที่โทรเข้ามา แบบอารมณ์บูด รับมืออย่างไร
02:13
บทที่ 16
Touchpoint
02:41
บทที่ 17
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียน
01:02
บทที่ 18
ระดับของการร้องเรียน
01:25
บทที่ 19
Tips ในการรับมือกับลูกค้า
02:57
บทที่ 20
การบริการกับลูกค้าที่แตกต่างกัน 7 รูปแบบ
04:08
บทที่ 21
สรุปข้อคิดจากบทเรียนเรื่องการบริการลูกค้า
02:57
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
อบรมในหลักสูตรความเป็นผู้นํา Harvard Business School
อบรม CIM (Computer Integrated Manufacturing) ไอบีเอ็ม สหรัฐอเมริกา
อบรมการบริหารระดับสูง President Class มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย (14 ปี)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด (2 ปี)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานบริหาร บริษัท ซี อี เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอนซัลติ้ง จํากัด
เข้าบริหารกิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
ปี 2538 รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business
ปี 2540 รางวัลบุคคลแห่งความสําเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center