ชํานาญ Excel 2010 ภายใน 4 ชั่วโมง
โปรแกรม Excel 2010 ออนไลน์ที่จะทําให้คุณใช้โปรแกรมได้ภายใน 4 ชั่วโมง ไม่มีเวลาก็เป็น Excel ได้
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย นริสา นวมจิตต์
ลักษณะคอร์สเรียน

อยากใช้ Excel เป็น แต่ไม่มีเวลาลงเรียนคอร์สยาวๆ แถมพอมีเวลาว่าง ก็ไม่มีคอร์สเปิดสอนอีก หากคุณกําลังประสบปัญหาเหล่านี้ และมีคําถามมากมายที่ต้องการคําตอบในการใช้งานโปรแกรม เราจะแนะนําให้คุณพบกับรูปแบบการเรียนโปรแกรม Excel 2010 ออนไลน์ที่จะทําให้คุณใช้โปรแกรมได้ภายใน 4 ชั่วโมง พร้อมด้วยเนื้อหาที่ครบครันและแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้คุณสามารถนําไปใช้ได้จริงในทุกการทํางาน 

อยากใช้ Excel เป็น แต่ไม่มีเวลาลงเรียนคอร์สยาวๆ แถมพอมีเวลาว่าง ก็ไม่มีคอร์สเปิดสอนอีก หากคุณกําลังประสบปัญหาเหล่านี้ และมีคําถามมากมายที่ต้องการคําตอบในการใช้งานโปรแกรม เราจะแนะนําให้คุณพบกับรูปแบบการเรียนโปรแกรม Excel 2010 ออนไลน์ที่จะทําให้คุณใช้โปรแกรมได้ภายใน 4 ชั่วโมง พร้อมด้วยเนื้อหาที่ครบครันและแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้คุณสามารถนําไปใช้ได้จริงในทุกการทํางาน 

- ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

- รูปแบบการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนต่อๆ ไป

- แต่ละบทเรียนถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ พร้อมด้วยคําอธิบาย ตัวอย่างและภาพประกอบที่สอดคล้องกับบทเรียน

- บทเรียนแบ่งเป็นหัวข้อละเอียดชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและย้อนกลับมาดูหัวข้อที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาย้อนหลัง อีกทั้งแต่ละบทเรียนยังมีความยาวไม่เกิน 10 นาที จึงสะดวกต่อการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา

- โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้าน Excel โดยเฉพาะ มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถเรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วผ่านทางประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน

- พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่เป็นโบนัสพิเศษท้ายบท เพื่อการันตีว่าผู้เรียนจะสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการทํางาน พร้อมทั้งทุ่นเวลาและเพิ่มความเป็นมืออาชีพในสายงานของคุณ

เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม Excel 2010 และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเริ่มเรียนได้อย่างง่ายดาย เรามั่นใจว่าคุณจะได้รับทักษะที่ครบถ้วนและรวดเร็วในการเรียนโปรแกรม Excel เพื่อนําไปประยุกต์และปรับใช้ในการทํางานจริง โดยการันตีจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • มีโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในเครื่อง

 • มีสถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • รู้จักองค์ประกอบของโปรแกรม Excel

 • ใช้โปรแกรมเป็นภายใน 4 ชั่วโมง

 • นําความรู้ไปใช้ได้จริงในการทํางาน

 • ใช้เครื่องมือในการสร้างและปรับแต่งตารางได้

 • ใช้การคํานวณและฟังก์ชันพื้นฐานสร้างงานได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการทํางาน

 • นําเสนองานผ่านแผนภูมิและกราฟได้

 • สั่งพิมพ์งานโดยกําหนดค่าการพิมพ์ที่ต้องการได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • นักเรียน/นักศึกษา

 • เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ

 • พนักงานบัญชี/การตลาด/พนักงานขาย

 • พนักงานบริษัททั่วไป

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:17
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
การแนะนำเกี่ยวกับ Excel
04:13
บทที่ 4
การเรียกใช้โปรแกรม Excel
04:29
บทที่ 5
แนะนำเกี่ยวกับหน้าต่างและเครื่องมือ
09:14
บทที่ 6
การเลือกเซลล์
07:10
บทที่ 7
วิธีป้อนข้อความในเซลล์
04:47
บทที่ 8
วิธีการแก้ข้อความที่พิมพ์ผิด
05:49
บทที่ 9
วิธีการตัดคัดย้ายข้อมูล
07:32
บทที่ 10
วิธีปรับแต่งเซลล์ (Format)
06:56
บทที่ 11
วิธีการปรับแต่งคอลัมน์กับแถว
10:30
บทที่ 12
การจัดตำแหน่งในเซลล์
07:03
บทที่ 13
การจัดการไฟล์ Excel
07:31
บทที่ 14
การสร้างตารางด้วยเมนูลัดจากแถบเครื่องมือ Home
02:33
บทที่ 15
การสร้างตารางด้วยเมนูเพิ่มเติม
04:12
บทที่ 16
การอ่านตัวเลขสรุปบนแถบสถานะ (Status Bar)
02:41
บทที่ 17
การตรึงแนว Freeze Panes
05:03
บทที่ 18
การแยก Split
02:48
บทที่ 19
การกรองข้อมูล Filter
05:10
บทที่ 20
การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง Sort
05:40
บทที่ 21
การคำนวณบวก ลบ คูณ หารตัวเลขในเซลล์
08:09
บทที่ 22
การคำนวณด้วยการอ้างอิงเซลล์ (Cell Reference)
13:53
บทที่ 23
ฟังก์ชัน Sum
06:08
บทที่ 24
ฟั่งก์ชัน Sum if
04:08
บทที่ 25
ฟังก์ชัน Count
02:17
บทที่ 26
ฟังก์ชัน Count if
04:52
บทที่ 27
ฟังก์ชัน Average
02:39
บทที่ 28
ฟังก์ชัน Max (Large)
03:52
บทที่ 29
ฟังก์ชัน Min (Small)
03:10
บทที่ 30
ฟังก์ชัน V look up
07:01
บทที่ 31
ฟังก์ชัน H look up
05:16
บทที่ 32
ฟังก์ชัน IF
07:57
บทที่ 33
ฟังก์ชัน Lens กับ Rank
06:56
บทที่ 34
ฟังก์ชัน Concatenate
06:29
บทที่ 35
ฟังก์ชัน Bahttext
02:07
บทที่ 36
การประสานฟังก์ชัน Excel
09:36
บทที่ 37
แบบฝึกหัด
03:41
บทที่ 38
การสร้างแผนภูมิและการเลือกแบบ
06:18
บทที่ 39
การเพิ่มหรือปรับแต่งส่วนประกอบ
11:39
บทที่ 40
การปรับแต่ง Design ของแผนภูมิ
07:14
บทที่ 41
ตั้งค่าการพิมพ์
10:00
บทที่ 42
การตั้งค่าหัวท้ายกระดาษ
08:36
ประวัติผู้เขียน
มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ รวบรวมข้อมูลสถิติ แจกแจงประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel
เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ที่ ศูนย์อบรมและให้บริการด้านเทคโนโลยี “Easy Com”
เป็นวิทยากรพิเศษอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมแรงงาน, Canon, Miyabi Grill, พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล, เดอะมอลล์กรุ๊ป ฯลฯ
การใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Access, การใช้ Internet, เครือข่าย Network
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center