ใช้ Excel 2010 ได้อย่างมือโปรภายในคอร์สเดียว
คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะทําให้คุณใช้โปรแกรม Excel 2010 ได้อย่างมือโปรภายใน 4 ชั่วโมง ฉบับเมนูภาษาอังกฤษ
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย อิษณัย อาวพิทักษ์
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณกําลังมีปัญหาและมีคําถามมากมายในการใช้โปรแกรม Excel ที่ต้องการคําตอบ แต่มีเวลาไม่เพียงพอในการเรียน เรามีคําตอบให้กับคําถามเหล่านั้นโดยเริ่มจากการอธิบายตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยเนื้อหาที่ครบครันและแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อใช้จริงในการทํางานทุกรูปแบบ โดยใช้เวลาเพียง 4 ชม. อีกทั้งแต่ละบทเรียนยังมีความยาวไม่เกิน 10 นาที จึงสะดวกต่อการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา

หากคุณกําลังมีปัญหาและมีคําถามมากมายในการใช้โปรแกรม Excel ที่ต้องการคําตอบ แต่มีเวลาไม่เพียงพอในการเรียน เรามีคําตอบให้กับคําถามเหล่านั้นโดยเริ่มจากการอธิบายตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยเนื้อหาที่ครบครันและแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อใช้จริงในการทํางานทุกรูปแบบ โดยใช้เวลาเพียง 4 ชม. อีกทั้งแต่ละบทเรียนยังมีความยาวไม่เกิน 10 นาที จึงสะดวกต่อการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา
- ถึงแม้ไม่มีพื้นฐานด้านโปรแกรมมาก่อนก็เรียนได้
- มีการแบ่งรายละเอียดแต่ละหัวข้อออกมาอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการ
- รวมทั้งแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน เพื่อการันตีว่าผู้เรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ทุกสถานการณ์ในการทํางาน
- เพื่อยกระดับและเพิ่มพูนทักษะความสามารถในทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้าน Excel โดยเฉพาะ ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถเรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วผ่านประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน

จากรูปแบบการเรียนการสอนที่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนต่อๆ ไป ทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม Excel 2010 และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถหาคําตอบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางคอร์สเรียนนี้อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • มีโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในเครื่อง

  • มีสถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • สามารถจัดทํางบประมาณ รายรับ-รายจ่าย และคํานวณทุกรายการบัญชีได้

  • เข้าใจฟังก์ชัน V Look Up, H Look Up, Index ซึ่งจะช่วยให้การทํางานไวขึ้น

  • เข้าใจฟังก์ชันที่จําเป็นในการทํางาน เช่น Sum, Count, IF, Len, Rank

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel

  • บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานด้านโปรแกรม Excel

  • บุคคลที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิด้านการทํางานด้วยโปรแกรม Excel

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:16
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
พื้นที่การทำงานของ Excel
04:09
บทที่ 4
การสร้าง/บันทึก/เปิด ไฟล์
02:51
บทที่ 5
การเลือกเซลล์รูปแบบต่างๆ
05:17
บทที่ 6
การป้อนข้อมูลใน Worksheet
03:29
บทที่ 7
การจัดการข้อมูลที่ป้อนลงไปใน Worksheet
08:06
บทที่ 8
การปรับแต่งข้อความในเซลล์ (Text Format)
02:56
บทที่ 9
การปรับแต่งเซลล์ (Cell Format)
04:03
บทที่ 10
การจัดตำแหน่งในเซลล์
03:45
บทที่ 11
แบบฝึกหัดบทที่ 2
01:33
บทที่ 12
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
08:07
บทที่ 13
การตรึงแนว (Freeze Panes)
01:43
บทที่ 14
การผสานและแยกเซลล์ (Merge & Split)
01:39
บทที่ 15
การกรองข้อมูล (Filter)
01:35
บทที่ 16
การเรียงลำดับข้อมูล (Sort)
01:11
บทที่ 17
แบบฝึกหัดบทที่ 3
01:29
บทที่ 18
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
02:43
บทที่ 19
การคำนวณข้อมูลในเซลล์
03:36
บทที่ 20
การคำนวณข้อมูลด้วยการอ้างอิงเซลล์ (Cell Reference)
03:58
บทที่ 21
เรียนรู้ฟังก์ชัน Sum
04:08
บทที่ 22
เรียนรู้ฟังก์ชัน Sum if
03:36
บทที่ 23
เรียนรู้ฟังก์ชัน Count
01:16
บทที่ 24
เรียนรู้ฟังก์ชัน Count if
02:50
บทที่ 25
เรียนรู้ฟังก์ชัน Average
01:45
บทที่ 26
เรียนรู้ฟังก์ชัน Max
01:19
บทที่ 27
เรียนรู้ฟังก์ชัน Min
01:14
บทที่ 28
เรียนรู้ฟังก์ชัน V Look Up
04:29
บทที่ 29
เรียนรู้ฟังก์ชัน H Look Up
04:39
บทที่ 30
เรียนรู้ฟังก์ชัน IF
03:20
บทที่ 31
เรียนรู้ฟังก์ชัน Len กับ Rank
06:24
บทที่ 32
เรียนรู้ฟังก์ชัน Concatenate
03:03
บทที่ 33
เรียนรู้ฟังก์ชัน Bahttext
02:13
บทที่ 34
แบบฝึกหัดบทที่ 4
03:54
บทที่ 35
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 ส่วนที่ 1
10:09
บทที่ 36
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 ส่วนที่ 2
09:02
บทที่ 37
การสร้างแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
03:22
บทที่ 38
การจัดองค์ประกอบของแผนภูมิ
01:49
บทที่ 39
การตกแต่งแผนภูมิ
03:21
บทที่ 40
แบบฝึกหัดบทที่ 5
01:25
บทที่ 41
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
02:58
บทที่ 42
ตั้งค่าการพิมพ์ (Print Setting)
06:14
บทที่ 43
การตั้งค่าหัวท้ายกระดาษ (Header / Footer)
06:08
บทที่ 44
แบบฝึกหัดบทที่ 6
01:37
บทที่ 45
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
03:48
ประวัติผู้เขียน
จบวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
Website: http://phpprogrammer.in.th/
อดีตอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่ ECC
PHP Programmer Freelance
เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ตามบ้าน
ผลงานที่ผ่านมาสร้างเว็บเพจให้บริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัท Secco, สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่, กศน.ราษฎร์บูรณะ, บริษัท Royalcanin (Thailand), บริษัท Smile Container Industry, บริษัท F4 Kyoshin, ร้าน Gsmcode,บริษัท Sawasdee, บริษัท Sunsauce, ร้าน จิรายุประดับยนต์, บริษัท Double2U, บริษัท Dynatec, บริษัท Bangkok Ceramic Property, บริษัท A&A Auto Center, บริษัท ทรงชัยเฉลิม, ร้าน สุทธิพร,บริษัท วิกิจศิลป์
ร้าน Pictory,บริษัท Best and Beauty
มูลนิธิ ศูนย์ปฎิบัติธรรมพุทธวจน
บริษัท Fast Service
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center