การใช้ Excel สําหรับการทํางานเบื้องต้น
การใช้ Excel พื้นฐานเข้าใจง่าย
4.8 (228 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เรารู้จักกันดี
เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบการทํางานอย่างมีระบบ
แต่จะมีซักกี่คนที่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกัน?

คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สที่จะตอบโจทย์คุณ

โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เรารู้จักกันดี
เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบการทํางานอย่างมีระบบ
แต่จะมีซักกี่คนที่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกัน?

คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สที่จะตอบโจทย์คุณ

เกี่ยวกับการทํางานบน Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการประยุกต์สําหรับการใช้งานโดยเฉพาะ
เพื่อการทํางานเบื้องต้นบน Excel คุณจะมีวิธีการสร้างข้อมูลอย่างไร เพื่อนําเสนอให้เกิดความน่าสนใจ?
ในคอร์สนี้จะสอนคุณตั้งแต่การสร้างงานจากฟังก์ชันพื้นฐาน การสร้างแผนภูมิรูปแบบต่างๆ การสร้างงานจากหลากหลายฟังก์ชันร่วมกัน
เพื่อเพิ่มทักษะในการนําเสนองานในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย ที่คุณจะสามารถนําไปใช้ได้จริงกับการทํางานของคุณได้ในทันที
จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะ

อย่ารอช้า เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน แล้วคุณจะทึ่งกับทักษะที่เปลี่ยนไปหลังจากจบคอร์สนี้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • โปรแกรม Microsoft Excel

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • นําความรู้ไปใช้ได้จริงในการทํางาน

 • ใช้เครื่องมือในการสร้างและปรับแต่งตารางได้

 • ใช้การคํานวณและฟังก์ชันพื้นฐานสร้างงานได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการทํางาน

 • นําเสนองานผ่านแผนภูมิและกราฟได้

 • สั่งพิมพ์งานโดยกําหนดค่าการพิมพ์ที่ต้องการได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดย Excel

 • บุคคลที่ต้องการฝึกฝนวิธีการทํางานในการจัดการข้อมูลด้วย Excel

 • บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Excel มาก่อนแต่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม Excel เบื้องต้นเพิ่มขึ้น

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
00:55
บทที่ 2
วิธีการตัดคัดย้ายข้อมูล
10:40
บทที่ 3
วิธีปรับแต่งเซลล์ (Format)
07:32
บทที่ 4
วิธีการปรับแต่งคอลัมน์กับแถว
05:24
บทที่ 5
การจัดตำแหน่งในเซลล์
04:27
บทที่ 6
การจัดตารางในการนำเสนองานเบื้องต้น
06:21
บทที่ 7
ตรึงแนว Freeze Panes
02:42
บทที่ 8
กรองข้อมูล Filter
02:46
บทที่ 9
เรียงลำดับข้อมูลในตาราง Sort
05:10
บทที่ 10
การใช้ Data Validation ในการทำงาน
07:42
บทที่ 11
การประยุกต์การใช้งาน
03:18
บทที่ 12
การคำนวณบวก ลบ คูณ หารตัวเลขในเซลล์
04:38
บทที่ 13
Sum
02:17
บทที่ 14
Sum if, Sum ifs
09:07
บทที่ 15
Count
01:52
บทที่ 16
Count if, Count ifs
11:30
บทที่ 17
Average
01:42
บทที่ 18
Max (Large) และ Min (Small)
01:45
บทที่ 19
V look up
07:42
บทที่ 20
H look up
05:42
บทที่ 21
IF Function
07:53
บทที่ 22
Concatenate Function
03:35
บทที่ 23
Function ซ้อน Function
23:17
บทที่ 24
แบบของแผนภูมิ
07:07
บทที่ 25
การเพิ่มหรือปรับแต่งส่วนประกอบ+การปรับแต่ง Design ของแผนภูมิ
06:06
บทที่ 26
การปรินต์และการตั้งค่าการพิมพ์
05:48
ประวัติผู้เขียน
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ Ballarat Grammar School, Australia
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ RMIT University, Melbourne, Australia สาขา Business Information System
เคยทํางานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสาร เกี่ยวกับยอดขาย เพื่อนําเสนอผู้บริหาร
ปัจจุบันให้คําปรึกษาทางด้านวางแผนการเงินส่วนบุคคล (วางแผนเกษียณอายุ การศึกษาบุตร คุ้มครองรายได้ สุขภาพและโรคร้ายแรง) รวมถึง การวางแผนภาษี และประกันวินาศภัย
บริษัท เอไอเอ จํากัด ตําแหน่ง ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นตัวแทนประกันชีวิตโครงการ Future Agency รุ่นที่ 20
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด ตําแหน่ง ผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหน่ง ตัวแทนประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวแทนประกันชิวิต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวแทนวินาศภัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
คุณวุฒิ FChFP คุณวุฒิทางวิชาชีพสําหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน แห่ง APF in SA Asia Pacific Financial Services Association
คุณวุฒิ สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) The Premier Association of Financial Professionals
ให้สัมภาษณ์กับ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์ คมคิดธุรกิจนิวเจน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558 “มืออาชีพวางแผนการเงินเทรนด์กําลังมา-ดีมานด์ยังสูง”
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center