จราจรในภาษาอังกฤษ
จราจรในภาษาอังกฤษ
3.8 (74 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

การสื่อสารในชีวิตประจําวันเรามีปัญหามากมายเช่น วัฒนธรรม สังคม มนุษย์ .... ปัญหาที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนั้นคือปัญหา "การจราจร" คอร์สเรียนที่ผ่านมาแค่แนะนําผ่านๆ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ แต่ในคอร์สเรียนนี้เราจะเจาะลึกไปถึงทุกๆ ปัญหาในการจราจร

การสื่อสารในชีวิตประจําวันเรามีปัญหามากมายเช่น วัฒนธรรม สังคม มนุษย์ .... ปัญหาที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนั้นคือปัญหา "การจราจร" คอร์สเรียนที่ผ่านมาแค่แนะนําผ่านๆ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ แต่ในคอร์สเรียนนี้เราจะเจาะลึกไปถึงทุกๆ ปัญหาในการจราจร

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คุณควรจะมีพื้นหลังในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเสถียรภาพ

  • ในการเรียนควรมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ

  • ใช้หูฟังในขณะที่เรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับใบขับขี่ การเช่ารถ และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์

  • ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่มกําลังเรียนหรือวัยทํางานที่มีสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ อย่างเช่น บริษัทของต่างชาติ, มีเพื่อนๆ เป็นชาวต่างชาติ หรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ

  • ทํางานกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Renting a car
02:03
บทที่ 2
Vocabulary: Renting a car
03:38
บทที่ 3
Speaking: Renting a car
04:00
บทที่ 4
Listening: Talking about driver's license
01:54
บทที่ 5
Vocabulary: Talking about driver's license
03:25
บทที่ 6
Speaking: Talking about driver's license
03:04
บทที่ 7
Listening: Getting a traffic ticket
01:21
บทที่ 8
Vocabulary: Getting a traffic ticket
03:40
บทที่ 9
Speaking: Getting a traffic ticket
02:30
บทที่ 10
Listening: Talking about your car problems
01:53
บทที่ 11
Vocabulary: Talking about your car problems
03:56
บทที่ 12
Speaking: Talking about your car problems
02:25
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.8
ติดต่อ Support Center