เรียนภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้:การแต่งความงามในภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้:การแต่งความงามในภาษาอังกฤษ
3.4 (42 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นคอลเลกชันของทุกโปรแกรมพื้นฐานและการปฏิบัติเป็นที่เร็วที่สุดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะแนะนําให้คุณได้รู้จักคือเป็นปัญหา "ความงาม" ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง แบ่งออกอย่างชัดเจนเป็น 4 ส่วนคือ Listening, Speaking, Vocabulary และ Pronunciation

การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นคอลเลกชันของทุกโปรแกรมพื้นฐานและการปฏิบัติเป็นที่เร็วที่สุดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะแนะนําให้คุณได้รู้จักคือเป็นปัญหา "ความงาม" ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง แบ่งออกอย่างชัดเจนเป็น 4 ส่วนคือ Listening, Speaking, Vocabulary และ Pronunciation

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คุณควรจะมีพื้นหลังในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเสถียรภาพ

  • ในการเรียนควรมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ

  • ใช้หูฟังในขณะที่เรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • หลังจากจบคอร์สเรียนคุณสามารถมั่นใจในการสื่อสาร พูดคุยเกี่ยวกับการแต่งเสริมความงามอย่างเช่น Gym, หน้าผม, การบํารุงผิวหน้า ฯลฯ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่มกําลังเรียนหรือวัยทํางานที่มีสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ อย่างเช่น บริษัทของต่างชาติ มีเพื่อนๆ เป็นชาวต่างชาติ หรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ

  • ทํางานกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Talking about your skin problems
01:38
บทที่ 2
Vocabulary: Talking about your skin problems
03:15
บทที่ 3
Speaking: Talking about your skin problems
02:34
บทที่ 4
Listening: Asking for advice on skincare
02:08
บทที่ 5
Vocabulary: Asking for advice on skincare
03:09
บทที่ 6
Speaking: Asking for advice on skincare
02:36
บทที่ 7
Pronunciation: Asking for advice on skincare
02:47
บทที่ 8
Listening: Going to the beauty salon
02:20
บทที่ 9
Vocabulary: Going to the beauty salon
03:59
บทที่ 10
Speaking: Going to the beauty salon
03:28
บทที่ 11
Pronunciation: Going to the beauty salon
02:10
บทที่ 12
Listening: In the hair salon
01:56
บทที่ 13
Vocabulary: In the hair salon
03:37
บทที่ 14
Speaking: In the hair salon
04:00
บทที่ 15
Pronunciation: In the hair salon
02:20
บทที่ 16
Listening: Keeping in shape
02:24
บทที่ 17
Vocabulary: Keeping in shape
04:35
บทที่ 18
Speaking: Keeping in shape
04:09
บทที่ 19
Pronunciation: Keeping in shape
02:15
บทที่ 20
Listening: Asking for instruction at the gym
01:58
บทที่ 21
Vocabulary: Asking for instruction at the gym
04:24
บทที่ 22
Speaking: Asking for instruction at the gym
02:40
บทที่ 23
Listening: At the nail salon
02:22
บทที่ 24
Vocabulary: At the nail salon
03:00
บทที่ 25
Speaking: At the nail salon
04:56
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.4
ติดต่อ Support Center