คอร์สเรียนกีตาร์พื้นฐาน
กีตาร์เรียนง่าย ๆ เป็นไวใน 2 ชม.ด้วยเนื้อหาที่กระชับรวบรัด ง่ายต่อความเข้าใจ
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
ลักษณะคอร์สเรียน

กีต้าร์ ใครๆ ก็เล่นได้แต่จะเริ่มยังไงล่ะ? ที่นี่มีคําตอบ เราจะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนคุณสามารถเล่นเป็นเพลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ทุกคําถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับกีต้าร์ ทั้งการจับคอร์ด, การเลือกซื้อ, องค์ประกอบและเทคนิคต่างๆ ในการเล่นกีต้าร์ ทุกอย่างรวบรวมอยู่ในคอร์สเรียนนี้แล้ว

กีต้าร์ ใครๆ ก็เล่นได้แต่จะเริ่มยังไงล่ะ? ที่นี่มีคําตอบ เราจะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนคุณสามารถเล่นเป็นเพลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ทุกคําถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับกีต้าร์ ทั้งการจับคอร์ด, การเลือกซื้อ, องค์ประกอบและเทคนิคต่างๆ ในการเล่นกีต้าร์ ทุกอย่างรวบรวมอยู่ในคอร์สเรียนนี้แล้ว

- เนื้อหากระชับรวบรัดง่ายต่อความเข้าใจ

- ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีก็สามารถเรียนได้

- แต่ละบทมาพร้อมโน้ตเพลงฝึกหัดเพื่อการฝึกฝนในการเล่นกีต้าร์อย่างมีประสิทธิภาพ

- พร้อมทั้งตารางวิธีการจัดการเวลา ในการฝึกฝนที่ออกแบบโดยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มทักษะและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 3 ชม. ในการเรียนคอร์สนี้ คุณก็สามารถเล่นกีต้าร์ และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ในบทเรียนกับเพลงทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว จะรออะไรมาร่วมเปิดโลกทัศน์ทางดนตรีไปพร้อมกับเรา แล้วคุณจะได้รับเกร็ดความรู้ที่แปลกใหม่ในการเล่นดนตรีจากอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านดนตรีโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มระดับความสามารถด้านดนตรีของคุณ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • กีตาร์โปง

 • Smart Phone

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • รู้จักองค์ประกอบและวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ

 • สามารถจดจําคอร์ดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นกีตาร์ได้

 • รู้จักวิธีการเปลี่ยนคอร์ดในการเล่นกีตาร์

 • รู้จักและสามารถเล่นกีตาร์ให้เข้ากับจังหวะเพลง

 • สามารถนําเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์เล่นกับเพลงทั่วไปได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านกีตาร์ เพื่อต่อยอดในการสร้างรายได้

 • บุคคลที่มีความชอบและต้องการฝึกเล่นกีตาร์ สําหรับสร้างเป็นงานอดิเรก

 • บุคคลที่ต้องการฝึกฝนทักษะการเล่นกีตาร์ตามจังหวะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเล่นกีตาร์ให้มากขึ้นในระดับต่อ ๆ ไป

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
03:22
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ประเภทของกีตาร์และการวางงบประมาณ
04:26
บทที่ 4
ขนาดและรูปทรงของกีตาร์
04:29
บทที่ 5
อุปกรณ์เสริมของกีตาร์
04:53
บทที่ 6
การตรวจเช็กอุปกรณ์
05:29
บทที่ 7
วิธีการเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง
05:18
บทที่ 8
ส่วนประกอบต่าง ๆ (ทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดนตรี)
07:10
บทที่ 9
ทำความเข้าใจ (การสร้างเสียงของกีตาร์)
05:06
บทที่ 10
การเรียกชื่อของส่วนประกอบต่าง ๆ
05:57
บทที่ 11
สัญลักษณ์ต่าง ๆ
04:16
บทที่ 12
ทำความรู้จักคอร์ด G
04:27
บทที่ 13
ทำความรู้จักคอร์ด D7
02:49
บทที่ 14
ทำความรู้จักคอร์ด C
02:46
บทที่ 15
วิธีการเปลี่ยนคอร์ด (มือซ้าย)
04:56
บทที่ 16
ฝึกทำนอง (ร้องตามจังหวะ)
02:52
บทที่ 17
การตีคอร์ดให้ตรงกับคำร้อง (เป็นแบบฝึกหัด)
04:08
บทที่ 18
การตบมือใส่จังหวะ
03:48
บทที่ 19
วิธีตีคอร์ดมือขวา 3/4 (การบ้านให้ผู้เรียนไปฝึกฝน)
02:57
บทที่ 20
ทำความรู้จักคอร์ด D
02:47
บทที่ 21
ทำความรู้จักคอร์ด A7
02:24
บทที่ 22
แนะนำคีย์ D (D, A7, G)
03:31
บทที่ 23
ทำความรู้จักคอร์ด A
02:25
บทที่ 24
ทำความรู้จักคอร์ด E7
03:00
บทที่ 25
แนะนำคีย์ A (A, E7, D)
02:21
บทที่ 26
คอร์ด A+D Minor
03:06
บทที่ 27
คีย์ A Minor
04:10
บทที่ 28
คอร์ด E Minor กับคีย์ E Minor
03:04
บทที่ 29
การบ้านการประยุกต์ใช้คอร์ด
03:54
บทที่ 30
Picking (การเกาเพลง)
04:21
บทที่ 31
รูปแบบการเกาเพลง
03:39
บทที่ 32
การผสมผสานระหว่าง Strum กับ Picking
04:25
บทที่ 33
วิธีการจัดตารางซ้อม
03:35
ประวัติผู้เขียน
- เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน จากการฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องทําให้สามารถเข้าแข่งขันกีต้าร์หลายรายการ และชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ปี 1985-87 ตามลําดับ วรเทพได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยได้ศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และอาจารย์เกียรติ เอกศิลป์ และได้จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ก่อนที่จะเข้าทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ. 2534-2542 นอกจากนี้ อาจารย์วรเทพยังได้มีโอกาสศึกษากับ Mr. Eduardo Fernández ขณะที่ Mr. Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543
- ปัจจุบันอาจารย์วรเทพเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society), อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center