แต่งหน้าสวยด้วยเทคนิคมืออาชีพ
แต่งหน้าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง! คอร์สสอนแต่งหน้าด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ไม่มโน มีอยู่จริง ถ้าอยากรู้ต้องลองเรียน แล้วคุณจะพบว่า การแต่งหน้าที่ดีเป็นอย่างไร?
4.8 (228 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

"ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" สุภาษิตโบราณที่ยังใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบัน เพราะการแต่งหน้าไม่ใช่
เพียงแค่ Option เสริมอีกต่อไปแล้ว ในยุคสมัยที่บุคลิกภาพคือปราการที่สําคัญเวลาที่พบกันครั้งแรก
และยังเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเจอ

ไม่บ่อยครั้งนักที่เมคอัพอาร์ติสที่มีชื่อเสียง จะมาเปิดคลาสสอนแต่งหน้าแบบครบเครื่องในราคาที่
แสนจะถูกแบบนี้ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับการได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าที่
ถูกต้อง ไม่ใช่แค่แต่งหน้าตามยูทูบที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเทคนิคที่สอนนั้นถูกต้องจริงหรือไม่ ทําให้แทนที่จะ
สวยเด่นกลายเป็นสวยดับได้

"ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" สุภาษิตโบราณที่ยังใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบัน เพราะการแต่งหน้าไม่ใช่
เพียงแค่ Option เสริมอีกต่อไปแล้ว ในยุคสมัยที่บุคลิกภาพคือปราการที่สําคัญเวลาที่พบกันครั้งแรก
และยังเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเจอ

ไม่บ่อยครั้งนักที่เมคอัพอาร์ติสที่มีชื่อเสียง จะมาเปิดคลาสสอนแต่งหน้าแบบครบเครื่องในราคาที่
แสนจะถูกแบบนี้ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับการได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าที่
ถูกต้อง ไม่ใช่แค่แต่งหน้าตามยูทูบที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเทคนิคที่สอนนั้นถูกต้องจริงหรือไม่ ทําให้แทนที่จะ
สวยเด่นกลายเป็นสวยดับได้


ต่อไปนี้การแต่งหน้าจะไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป ในคอร์สนี้ผู้สอนจะแชร์เทคนิคการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
แต่นํามาปรับเป็นภาษาที่ฟังง่าย ทําให้เข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งคอร์สนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่สนใจเรื่องศิลปะการแต่งหน้า ทั้งแต่งหน้าตัวเองเพื่อส่งเสริม
ความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตลอดจนเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการนําไปประกอบอาชีพ
ช่างแต่งหน้า ซึ่งผู้สอนจะเน้นการแต่งหน้าที่ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติ เหมาะกับการนําไปใช้ในชีวิตจริง


การแต่งหน้าให้สวยและติดทนนานนั้น ก่อนอื่นเลยเราจําเป็นต้องรู้จักสภาพผิวของคนที่กําลังจะแต่งหน้าให้
เพราะว่าแต่ละคนจะมีสภาพผิวที่แตกต่างกัน ในคอร์สเรียนนี้ก็จะสอนตั้งแต่การดูสภาพผิว ปัญหาผิวของแต่
ละสภาพผิว รวมทั้งชั้นผิวและสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญกับชั้นผิวแต่ละชั้น นอกจากนั้นมีคําแนะนําสําหรับการ
เลือกใช้ Skincare ของผิวแต่ละประเภท และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดว่าควรพิจารณาจากตรงไหนบ้าง


อุปกรณ์ในการแต่งหน้ามีหลากหลายชนิด และหลากหลายยี่ห้อ ภายในบทเรียนก็จะมีการสอนให้รู้จักอุปกรณ์
ต่างๆไม่ว่าจะเป็น แปรงแต่งหน้า หรือเบสเมคอัพ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการสอนทฤษฎีการแก้ไขโครงหน้า
ให้ได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนะนําการดูแลทรงคิ้ว การเลือกใช้อุปกรณ์เขียนคิ้วและสีให้เหมาะสมกับคิ้ว
แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเขียนคิ้วด้วยดินสอ, Eye Shadow หรือ Mascara เพื่อให้คิ้วออกมาสวยงามและ
เข้ากับใบหน้าของแต่ละคนมากที่สุด


ดวงตานับเป็นอวัยวะที่สําคัญอย่างมาก ดังนั้นในเทคนิคการแต่งหน้าแบบมืออาชีพนั้น สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลย
ก็คือเทคนิคการแต่งตา ซึ่งในคอร์สเรียนนี้ก็สอนการแต่งตาหลายแบบ อาทิ เช่น การแต่งตาแบบง่าย, การแต่ง
ตาแบบสโมคกี้อาย, เทคนิคการผสมเนื้อ Eye Shadow ประเภทต่างๆบนเปลือกตา และเทคนิคการแต่งตาสําหรับ
คนที่มีตาหลบใน เป็นต้น แถมท้ายด้วยการสอนเลือกและติดขนตาปลอมให้ดูธรรมชาติ


สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับการแต่งหน้าก็คือ เทคนิคการปัดแก้มและการเลือกใช้สีและเนื้อของบรัชออนให้
เข้ากับการแต่งหน้าในแต่ละสีผิว อีกทั้งยังสอนเทคนิคการปัดแก้มแบบครีม รวมถึงตําแหน่งและเทคนิคการ
ไฮไลท์และเฉดดิ้งแบบฝุ่น เท่านั้นก็ยังไม่พอภายในคอร์สเรียนนี้ยังสอนให้เข้าใจทฤษฏีการแต่งหน้าอย่าง
แท้จริง ปิดท้ายด้วยการแต่งหน้าในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งหน้าในชีวิตประจําวัน Everyday Looks,
การแต่งหน้าออกงาน Evening Looks, เทคนิคการแต่งหน้าสาวผิวเข้ม, แต่งหน้าสมัครงานสายการบิน,
แต่งหน้ารับปริญญา และเทคนิคการแต่งหน้าผู้ชาย จะเห็นว่าแค่คอร์สเดียวก็ครบถ้วนกระบวนการแต่งหน้า
คุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังที่จะใช้ในการเรียน

  • เครื่องสําอาง (ถ้ามี)

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนจะสามารถมองภาพรวมของการแต่งหน้าออก

  • สามารถแก้ไขปรับข้อบกพร่อง รวมถึงเสริมจุดเด่นบนใบหน้าของตัวเองด้วยการแต่งหน้าได้

  • สามารถแต่งหน้าตัวเองได้ในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่งการแต่งหน้าในชีวิตประจําวัน ไปจนถึงการแต่งหน้าออกงานเลี้ยง

  • ผู้เรียนที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าสามารถเข้าใจพื้นฐานและนําไปปรับใช้ต่อไปกับลูกค้าได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย ต้องการเรียนรู้เรื่องศิลปะการแต่งหน้า ทั้งแต่งหน้าตัวเองเพื่อส่งเสริมความมั่นใจและบุคลิกภาพ ตลอดจนพื้นฐานสําหรับผู้ที่ต้องการนําไปประกอบอาชีพช่างแต่งหน้า

  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ เนื่องจากสามารถส่งเสริมกับอาชีพการงานที่รับผิดชอบอยู่ เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพ พิธีกร, วีเจ, พนักงานต้อนรับตามโรงแรม และเซลส์ขายของต่างๆ

  • ผู้ที่ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับด้านการบริการต่างๆ ที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแต่งหน้าให้ดูสวยงามและเหมาะสมกับงานเหล่านั้น เช่น พนักงานให้คําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องสําอางชื่อดัง, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:15
บทที่ 2
สภาพผิว ปัญหาผิว และ ชั้นผิว Skin Type & Concern
05:18
บทที่ 3
ขั้นตอนการดูแลผิวและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Skincare
04:42
บทที่ 4
ครีมกันแดด Sun Protection
04:36
บทที่ 5
แปรงและอุปกรณ์ในการแต่งหน้า Makeup Brush & Equipment
12:42
บทที่ 6
ประเภทของเบสเมคอัพ Base Makeup Type
08:02
บทที่ 7
ประเภทของสีสัน Colors Makeup Type
08:17
บทที่ 8
วิธีการเลือกเบสเมคอัพ
05:01
บทที่ 9
วิธีการลงเบสเมคอัพ
08:35
บทที่ 10
ทฤษฎีการแก้ไขโครงหน้า
09:38
บทที่ 11
การดูแลทรงคิ้ว
05:32
บทที่ 12
อุปกรณ์เขียนคิ้วและการเลือกสี
05:19
บทที่ 13
การเขียนด้วยดินสอ / อายแชโดว์ / มาสคาร่า
10:08
บทที่ 14
การแต่งตาแบบง่าย
06:11
บทที่ 15
การแต่งตาแบบสโมคกี้อาย
05:45
บทที่ 16
การผสมเนื้ออายแชโดวประเภท์ต่างๆ บนเปลือกตา
03:52
บทที่ 17
การแต่งตาสำหรับตาหลบใน
04:23
บทที่ 18
การเลือกและติดขนตาปลอมให้ดูธรรมชาติ
07:09
บทที่ 19
การปัดแก้มและเลือกใช้สี/Texture
03:41
บทที่ 20
การปัดแก้มแบบครีม
03:39
บทที่ 21
ตำแหน่งและเทคนิคการไฮไลท์เฉดดิ้งแบบฝุ่น
05:38
บทที่ 22
ทฤษฎีสีกับการแต่งหน้า Color Theory & Arts
05:55
บทที่ 23
แต่งหน้าประจำวัน Everyday Looks
07:36
บทที่ 24
แต่งหน้าออกงาน Evening Looks
11:35
บทที่ 25
เทคนิคการแต่งหน้าสาวผิวเข้ม
13:31
บทที่ 26
แต่งหน้าสมัครงาน
11:33
บทที่ 27
แต่งหน้ารับปริญญา
15:01
บทที่ 28
เทคนิคการแต่งหน้าผู้ชาย
08:42
ประวัติผู้เขียน
ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มีทักษะการทํางานมากกว่า 8 ปี
อาจารย์สอนแต่งหน้า
เป็น Beauty Blogger / Beauty Youtuber แชร์เรื่องราวความสวยความงาม
รีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมคอัพต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ Jackmakeup.com มีผู้ติดตามทาง Social Media ต่างๆ รวมแล้ว มากกว่าแสน Followers
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center