เรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
มาเรียนรู้การฝึกภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ ที่จะสามารถทําให้ท่านสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย มานิต วงศ์มูล
ลักษณะคอร์สเรียน

   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจและหลงใหลในภาษาญี่ปุ่นหรืออยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทํางานหรือชีวิตประจําวัน คอร์สนี้คือคําตอบ มาเรียนรู้กลยุทธ์การพูดอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ซึ่งจะสามารถทําให้ ทักษะภาษาญี่ปุ่นของคุณจากศูนย์จนถึงสามารถติดต่อสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ และสามารถเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้กับท่านอย่างแน่นอน ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับ อ.มานิต วงศ์มูล ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรม และสอนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน
   ซึ่งในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนผ่านรูปแบบการสอนที่สนุกสนานน่าติดตาม ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ รวมถึงเทคนิคการจําศัพท์และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทําได้จริง

   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจและหลงใหลในภาษาญี่ปุ่นหรืออยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทํางานหรือชีวิตประจําวัน คอร์สนี้คือคําตอบ มาเรียนรู้กลยุทธ์การพูดอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ซึ่งจะสามารถทําให้ ทักษะภาษาญี่ปุ่นของคุณจากศูนย์จนถึงสามารถติดต่อสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ และสามารถเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้กับท่านอย่างแน่นอน ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับ อ.มานิต วงศ์มูล ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรม และสอนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน
   ซึ่งในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนผ่านรูปแบบการสอนที่สนุกสนานน่าติดตาม ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ รวมถึงเทคนิคการจําศัพท์และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทําได้จริง
   คอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับอักษรภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น รวมถึงเทคนิคการจําตัวอักษร ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีภาพในการจําที่ชัดว่า อักษรภาษาญี่ปุ่น ทั้ง ฮิรางานะ และ คาตาคานะ เป็นอย่างไร ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการจําคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ด้วยการท่องคําศัพท์แบบกลอนและคําสัมผัส ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถจําคําศัพท์จํานวนที่มากได้อย่างง่ายดาย

   หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด และสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้โดยใช้เวลาไม่มาก เพียงแต่ต้องเรียนรู้ในหลักการที่ถูกต้องกับมืออาชีพ และอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอบวกกับความมุ่งมั่นของผู้เรียนที่อยากรู้ภาษาญี่ปุ่น ก็จะสามารถทําให้ผู้เรียนสามารถประสบความสําเร็จที่จะติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันได้ อย่ารอช้า รีบสมัครมาเรียนรู้กับเรา และท่านจะรู้ว่าการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้เพียงระยะสั้นนั้นสามารถทําได้จริง ในคอร์สเรียนนี้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • สถานที่เงียบเหมาะสําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่าน วิธีการสะกด การผสมคํา

  • สามารถอ่านและออกเสียงได้ถูกต้อง

  • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่การทักทาย การทําความรู้จัก กิจวัตรยามว่าง

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน นักศึกษา

  • บุคคลที่ต้องการทํางานในบริษัทญี่ปุ่น

  • บุคคลที่ต้องการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นหรือผู้ที่สนใจทั่วไป

  • บุคคลที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:02
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
อักษรฮิรางานะ วรรค あーな
14:15
บทที่ 4
อักษรฮิรางานะ วรรค はーん
10:42
บทที่ 5
อักษรฮิรางานะเสียงขุ่น เสียงผสม
06:41
บทที่ 6
การผสมอักษรฮิรางานะ
10:49
บทที่ 7
อักษรคาตาคานะ วรรค アーナ
09:27
บทที่ 8
อักษรคาตาคานะ วรรค ハーン
07:10
บทที่ 9
การผสมอักษรคาตาคานะ
09:11
บทที่ 10
คำศัพท์ที่พบบ่อย
05:58
บทที่ 11
คำทักทาย
11:20
บทที่ 12
คุณชื่ออะไร
06:33
บทที่ 13
ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ
04:18
บทที่ 14
เรียนอยู่ชั้นไหนครับ
06:07
บทที่ 15
พักที่ไหนครับ
04:00
บทที่ 16
เวลาว่างทำอะไร
04:50
บทที่ 17
คุณอายุเท่าไหร่
05:38
บทที่ 18
คุณมีพี่น้องกี่คน
06:21
บทที่ 19
ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ
08:49
บทที่ 20
1 สัปดาห์มี 7 วัน
07:22
บทที่ 21
คุณชอบกินอะไร
05:14
บทที่ 22
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ
06:05
บทที่ 23
สถานที่ที่อยากไป
05:20
บทที่ 24
กิจวัตรประจำวัน
06:58
บทที่ 25
My Profile
06:07
ประวัติผู้เขียน
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
การทํางาน
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลงานที่โดดเด่น
ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 20 วัน
สร้างเว็บเพจสอนภาษาญี่ปุ่น "ภาษาญี่ปุ่นเฮฮา ตามประสาครูมานิต"
วิทยากรค่ายภาษาญี่ปุ่น
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center