การสร้างโปรแกรม Android เบื้องต้น สูตรเร่งรัด
Android เบื้องต้นสําหรับประยุกต์ใช้งาน
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ชัยวุฒิ พรหมบุตร
ลักษณะคอร์สเรียน

   ด้วยเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ
ซึ่งระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีหรือโอเพนซอร์ส (Open Source) คือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทําให้นักพัฒนาสามารถแก้ไข ดัดแปลงโค้ดแอนดรอยด์ได้อย่างอิสระ

ในคอร์สเรียนนี้เราจะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบพื้นฐานอย่างง่าย ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป

   ด้วยเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีหรือโอเพนซอร์ส (Open Source) คือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทําให้นักพัฒนาสามารถแก้ไข ดัดแปลงโค้ดแอนดรอยด์ได้อย่างอิสระ 

ในคอร์สเรียนนี้เราจะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบพื้นฐานอย่างง่าย ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป
- คุณจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขั้นต้น
- หลักการทํางานและการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมที่สําคัญในการเขียนโปรแกรม
- กระบวนการความคิดในการเขียนโปรแกรมและการดําเนินการขั้นพื้นฐาน
- วิธีการและขั้นตอนการออกแบบและองค์ประกอบโดยรวมในการสร้างแอปพลิเคชัน
- รวมทั้งเทคนิคและวิธีการในการทําแอปพลิเคชันแบบง่าย ๆ ที่สามารถต่อยอดและนําไปประยุกต์ใช้ได้

   โดยรวบรวมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์โดยเฉพาะ ด้วยบทเรียนที่กระชับและรวดเร็ว เข้าใจง่าย และแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ อย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจ มั่นใจได้เลยว่าหลังจบคอร์สนี้คุณจะได้แนวความคิดในการพัฒนาระบบใหม่ให้กับแอปพลิเคชันของคุณอย่างแน่นอน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เข้าใจระบบของแอนดรอยด์เบื้องต้น

  • สามารถจัดองค์ประกอบในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

  • เข้าใจและสามารถออกแบบขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้

  • สามารถเขียน Application ในการใช้งานขั้นพื้นฐานได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลที่ต้องการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม Android เพื่องานอดิเรกและการสร้างรายได้

  • บุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Android เบื้องต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น

  • บุคคลที่ต้องการเขียนโปรแกรม Android เพื่อนําไปประยุกต์การใช้งานในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
03:44
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
การเตรียมเครื่องมือสำหรับลง Android
01:45
บทที่ 4
การติดตั้ง Android
01:52
บทที่ 5
การติดตั้ง SDK
03:37
บทที่ 6
ทดสอบการสร้าง Project
03:47
บทที่ 7
การติดตั้งองค์ประกอบที่ขาด(เสริม)
13:38
บทที่ 8
การทดสอบโค้ดที่สร้างด้วย Emulator ของ Google หรือ AVD
05:56
บทที่ 9
ทดสอบ Emulator ของ Google
01:39
บทที่ 10
การติดตั้ง Visual Box และ Genymotion มาทำการทดสอบโค้ด
08:20
บทที่ 11
การสร้าง Project Android เเละการทดสอบ Genymotion
16:21
บทที่ 12
Conceptual Design For UI
21:26
บทที่ 13
การใช้ Image View
10:32
บทที่ 14
การกำหนดขนาดของวัตถุ โดยใช้ File dimen.xml
06:37
บทที่ 15
การสร้าง Text View เเละการกำหนดอักษรด้วย string.xml
07:17
บทที่ 16
การสร้าง Icon จาก Material Design เเละการใช้งาน EditText
08:55
บทที่ 17
การสร้างปุ่ม
03:36
บทที่ 18
การสร้าง Package เเละ Class
05:40
บทที่ 19
การ Override Method (On Create View)
13:04
บทที่ 20
การเพิ่ม Fragments ไปที่ Activity
10:43
บทที่ 21
การหา Wallpaper เเละการใส่ Wallpaper ไปที่ Activity
09:38
บทที่ 22
การเพิ่ม Background ไปที่ Layout
03:45
บทที่ 23
การกำหนด ID ให้กับ View เเละการ Override Method (On Create View)
05:46
บทที่ 24
การประกาศตัวแปรที่ใช้ในภาษา Java
05:19
บทที่ 25
การทำ Initial View
04:30
บทที่ 26
การทำ View Controller โดยใช้ OnClickListener
04:09
บทที่ 27
Get Value From EditText เเละการ Check Space
04:54
บทที่ 28
การสร้าง Alert Dialog เเละการใช้งาน
16:19
บทที่ 29
การคำนวณค่าเงิน
08:33
บทที่ 30
การเปลี่ยน Icon
03:10
บทที่ 31
สรุปคอร์สเรียน
04:14
ประวัติผู้เขียน
เป็นผู้บริหาร EWTC (Easy4Com Workshop & Training Center)
เจ้าหน้าที่เทคนิคปิโตรเคมีแห่งชาติ ระยอง ทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ Gas Chromatography
เจ้าหน้าที่เทคนิคดูแล Server บริษัท East (Asia) จํากัด
มีประสบการณ์บรรยายด้าน Android โดยตรงในสถาบันชื่อดังต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว มาเลเซีย และอื่น ๆ
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center