การใช้ Powerpoint และเทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพสําหรับคนทํางาน
รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน Powerpoint เเละเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานนําเสนอ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย อัฐพนธ์ เธียรจินดา
ลักษณะคอร์สเรียน

   หากคุณยังไม่รู้จักวิธีการนําเสนอผลงาน ยังใช้เครื่องมือในการสร้างงานนําเสนอไม่คล่อง ไม่รู้ว่าเครื่องมือที่ให้มานั้นทําอะไรได้บ้าง ตกเเต่งอย่างไรก็ไม่สวย คอร์สนี้อาจจะเป็นคําตอบสําหรับคุณ

 

   หากคุณยังไม่รู้จักวิธีการนําเสนอผลงาน ยังใช้เครื่องมือในการสร้างงานนําเสนอไม่คล่อง ไม่รู้ว่าเครื่องมือที่ให้มานั้นทําอะไรได้บ้าง ตกเเต่งอย่างไรก็ไม่สวย คอร์สนี้อาจจะเป็นคําตอบสําหรับคุณ

   พบกับคอร์ส การใช้ Powerpoint และเทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพสําหรับคนทํางาน คอร์สนี้จะสอนคุณให้รู้จักกับโปรเเกรม Powerpoint ที่ใช้ในการสร้างงานนําเสนอ สอนให้คุณรู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ภายในโปรเเกรม Powerpoint เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอนวิธีในการสร้างกราฟหรือแผนภูมิ, สอนให้คุณรู้จักเทคนิคเเละลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อทําให้งานนําเสนอของคุณนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

   คอร์สนี้สอนโดย อาจารย์อัฐพนธ์ เธียรจินดา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์-การเงิน เกียรตินิยมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นอาจารย์พิเศษสอนการใช้ Microsoft Office ปัจจุบันทํางานอยู่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ IT ซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารและนําเสนออยู่ตลอดเวลา ใช้งาน Powerpoint ตลอดระยะเวลาทํางานกว่า 15 ปี ในการนําเสนอทั้งรายงาน การนําเสนอแผนงาน การนําเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

   ถ้าไม่อยากให้งานนําเสนอของนั้นคุณน่าเบื่ออีกต่อไป อย่าช้า รีบสมัครเลย!

 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์

  • โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • นําเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแต่มีคนจํานวนไม่มากที่รู้จักหรือใช้เป็น

  • มากกว่าแค่ Powerpoint ด้วยการสอนเทคนิคและทักษะการนําเสนอรวมทั้งการสื่อสารที่คนประสบความสําเร็จทํากัน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • พนักงานบริษัทที่ต้องการนําเสนองานด้วย Powerpoint อย่างมืออาชีพ

  • ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนําเสนอและการสื่อสาร

  • คนที่ต้องการศึกษาเทคนิคการใช้เครื่องมือ Powerpoint ที่มีอยู่แต่ไม่เคยใช้มาก่อน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:18
บทที่ 2
พื้นฐานการสื่อสารด้วย Powerpoint
04:25
บทที่ 3
แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน Powerpoint
08:15
บทที่ 4
Basic Shortcut Powerpoint
09:18
บทที่ 5
การปรับแต่ง Option ของ Powerpoint
05:23
บทที่ 6
องค์ประกอบและภาพรวมของการทำ Presentation
01:44
บทที่ 7
ตัวอย่างการนำเสนอด้วย Powerpoint
02:22
บทที่ 8
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนองาน
03:41
บทที่ 9
Presentation
04:18
บทที่ 10
มุมมองในการนำเสนอของ Powerpoint
03:59
บทที่ 11
การใช้รูปภาพในการนำเสนองาน
07:49
บทที่ 12
การจัดการข้อความใน Powerpoint
08:59
บทที่ 13
การทำ Link เชื่อมโยง
06:27
บทที่ 14
กราฟแต่ละประเภท
04:21
บทที่ 15
การสร้างกราฟประเภทต่าง ๆ
08:49
บทที่ 16
เทคนิคการนำเสนอแบบต่าง ๆ
04:16
บทที่ 17
การใช้และเทคนิคการปรับแต่งรูปทรง
04:29
บทที่ 18
เทคนิคการใช้ SmartArt ในการสร้างงานนำเสนอ
06:43
บทที่ 19
การสร้างอัลบั้มรูปด้วยวิธีง่าย ๆ
04:38
บทที่ 20
เทคนิคการใช้สีในการนำเสนอ
04:43
บทที่ 21
เครื่องมือการทำ Animation กับวัตถุต่าง ๆ
09:17
บทที่ 22
เครื่องมือการทำ Animation ในการเปลี่ยนสไลด์
03:05
บทที่ 23
การทำ Master Slide
06:05
บทที่ 24
เทคนิคการทำ Presenter View
03:49
บทที่ 25
เทคนิคการนำเสนอด้วย Shortcut
02:48
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์-การเงิน เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เป็นอาจารย์พิเศษสอนการใช้ Microsoft Office ให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันทํางานอยู่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ IT ซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารและนําเสนออยู่ตลอดเวลา
ใช้งาน Powerpoint ตลอดระยะเวลาทํางานกว่า 15 ปีในการนําเสนอทั้งรายงาน การนําเสนอแผนงาน การนําเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center