เทคนิคเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าออนไลน์
เพิ่มยอดขายหลักร้อยให้เป็นหลักล้านด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย พันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และกําลังประสบปัญหายอดไลค์แฟนเพจน้อย ทั้งที่เปิดมานาน หรือยอดขายไม่ได้ตามเป้า ทั้งที่เป็นสินค้าตามกระแสนิยม เรามีทางออกสําหรับปัญหาเหล่านี้

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และกําลังประสบปัญหายอดไลค์แฟนเพจน้อย ทั้งที่เปิดมานาน หรือยอดขายไม่ได้ตามเป้า ทั้งที่เป็นสินค้าตามกระแสนิยม เรามีทางออกสําหรับปัญหาเหล่านี้

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการตลาดกว่า 16 ปี อาจารย์พันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา (อาจารย์ต้อง) ผู้เป็นทั้งที่ปรึกษาและวิทยากร ด้านธุรกิจดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ บรรณาธิการและนักจัดรายการวิทยุ ได้นําเสนอหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าออนไลน์ เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังริเริ่มทําธุรกิจออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจที่กําลังประสบปัญหายอดขายน้อย โดยอาศัยหลักจิตวิทยาจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิตอล ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิคทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของตนเองได้ในที่สุด

อนาคตอันสดใสของธุรกิจออนไลน์กําลังรอคุณอยู่ การตลาดไม่ใช่เรื่องยากหากคุณรู้เทคนิค มาเรียนรู้และแก้ไขจุดบกพร่องของธุรกิจออนไลน์ของคุณ และก้าวเข้าสู่ความสําเร็จไปด้วยกัน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • 1.ทิศทางเทคโนโลยีออนไลน์ 2017

 • ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์ สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตไร้สาย แอปพลิเคชันโซเชียล ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ให้เข้าถึงข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ จําเป็นจะต้องรู้ทันทิศทางเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2.แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ และการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

 • ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์ (Social) เป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อธุรกิจออนไลน์เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจออนไลน์จะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น

 • 3.Social Media Marketing

 • ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดผ่านสื่อโซเชียลบนโลกออนไลน์ เพราะในยุคนี้การตลาดต้องใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะนําไปสู่การนําเสนอกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การกระตุ้นยอดขาย เพราะการบริหารโซเชียลให้เป็นสื่อการตลาดทีมีประสิทธิภาพจะต้องมีเทคนิคหลายอย่าง ที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์อาจจะยังไม่รู้

 • 4.สร้างโซเชียลให้เพิ่มยอดขาย

 • ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างโซเชียลให้เพิ่มยอดขาย ด้วยเทคนิค "Engagement Marketing" ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในโซเชียลเกิดความผูกพันและเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้ามากขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 13 เทคนิคของการทํา Engagement Marketing ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเพิ่มสมาชิก ยอดไลค์ และการติดตามโซเชียลมากขึ้น เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ก่อนที่จะนําไปสู่การนําเสนอกิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นเพื่อเร่งยอดขายต่อไป

 • 5.เทคนิคการสร้างคอนเทนท์ให้ตอบโจทย์การตลาด

 • ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างคอนเทนท์เพื่อสื่อสารการตลาดบนสังคมโซเชียล เทคนิคการเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ หรือการถ่ายทอดสด ที่สามารถนําไปสู่การเพิ่มยอดขาย เชื่อมโยงกับโปรโมชั่นแคมเปญเป้าหมายได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์

 • นักการตลาดที่กําลังสนใจช่องทางการตลาดออนไลน์

 • เจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการเทคนิคเพิ่มยอดขายด้วยโซเชียล

 • ครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสาขาการตลาด

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทําอาชีพเสริมขายสินค้าออนไลน์

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:35
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ทิศทางเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และการสื่อสาร
04:59
บทที่ 4
พฤติกรรมสมาร์ทโฟน
07:27
บทที่ 5
Realtime Engagement
05:40
บทที่ 6
Social Employee for the Brand
03:37
บทที่ 7
Social Video
03:22
บทที่ 8
อะไรคือ Engagement Marketing?
01:31
บทที่ 9
ความสม่ำเสมอ
02:13
บทที่ 10
โพสต์ให้ถูกเวลา
04:17
บทที่ 11
กระชับได้ใจความ
03:10
บทที่ 12
ต้องมีความเกี่ยวข้อง
03:52
บทที่ 13
ต้องมีความจริงใจ
03:30
บทที่ 14
เรียกร้องให้ดำเนินการ
02:55
บทที่ 15
รูปภาพหรือวิดีโอต้องสะดุดตา
03:59
บทที่ 16
สร้างสรรค์กิจกรรมร่วม
04:33
บทที่ 17
ทิปส์และเทคนิคสั้นๆ
03:10
บทที่ 18
ให้สิ่งที่มีคุณค่า
04:17
บทที่ 19
สนุกสนาน
04:16
บทที่ 20
ความรู้และสาระ
04:21
บทที่ 21
ทำลิสต์สิ่งน่าสนใจ
04:42
บทที่ 22
เทศกาลงานประเพณี
06:45
บทที่ 23
Social Relations
05:31
บทที่ 24
Clip Video
05:11
บทที่ 25
ลิงก์บทความดีๆ (Rich Media)
05:43
บทที่ 26
Infographics
04:49
บทที่ 27
รููปภาพ (Photography)
05:36
บทที่ 28
การถ่ายทอดสด (Live)
05:43
ประวัติผู้เขียน
งานปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากร ด้านธุรกิจดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ ประสบการณ์กว่า 16 ปี
บรรณาธิการ เว็บไซต์ “แกะกล่องธุรกิจ” Bizunbox.com
ที่ปรึกษาด้านไอทีเพื่อชุมชน
ผู้ดําเนินรายการวิทยุไอที 101dotNet สถานีวิทยุ FM101 วันเสาร์ 14.00-15.00 น.
วิทยากรประจํารายการ โต๊ะข่าวไอที สถานีวิทยุ FM101 วันพุธ 10.30-11.00 น.
นักเขียนคอลัมน์ไอทีสําหรับธุรกิจอาหาร Thailand Restaurant News
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center