บันทึกสร้างสรรค์ เข้าใจในพริบตา ด้วย Sketchnote
ศาสตร์ที่จะทําให้ชีิวิตคุณดีขึ้น ง่ายขึ้น เป็นระบบมากขึ้น ในไม่กี่ชั่วโมง
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ภาวินี เจือติระรักษ์
ลักษณะคอร์สเรียน

   ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานออฟฟิศ หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ ไม่ว่าเรื่องเรียนหรือทํางานแม้กระทั่งการใช้ชีวิต คุณเคยสังเกตไหมว่าในหลาย ๆ ครั้ง ไม่สามารถเล่าหรืออธิบายสิ่งที่คิดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวสับสนตลอดเวลา จินตนาการหดหาย บางคราวหนักถึงขั้นจําไม่ได้ว่าจะเขียนจะตอบอะไรด้วยซ้ํา อยู่หน้างานแล้วความคิดว่างเปล่าตระหนกลืมหมดเลย ไม่มีแผนในการจดจําเข้าใจ ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่เกิดปัญหาแบบนี้รีบมาเรียนคอร์สเรียนนี้เลย

  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานออฟฟิศ หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ ไม่ว่าเรื่องเรียนหรือทํางานแม้กระทั่งการใช้ชีวิต คุณเคยสังเกตไหมว่าในหลาย ๆ ครั้ง ไม่สามารถเล่าหรืออธิบายสิ่งที่คิดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวสับสนตลอดเวลา จินตนาการหดหาย บางคราวหนักถึงขั้นจําไม่ได้ว่าจะเขียนจะตอบอะไรด้วยซ้ํา อยู่หน้างานแล้วความคิดว่างเปล่าตระหนกลืมหมดเลย ไม่มีแผนในการจดจําเข้าใจ ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่เกิดปัญหาแบบนี้รีบมาเรียนคอร์สเรียนนี้เลย

Sketchnote เป็นการจดบันทึกหรือสร้างกราฟิกข้อมูลโดยการใช้รูปภาพ ตัวหนังสือประยุกต์การเชื่อมโยงต่าง ๆ แต่จะเน้นรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าสมองของมนุษย์จะจดจําข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้ง่ายกว่าตัวหนังสือ เมื่อข้อมูลที่เราต้องการนั้นสมบูรณ์ ก็จะเป็นการตกแต่งเพื่อสร้างความน่าดึงดูดใจมากขึ้นในการอ่านสรุปข้อมูล ทําเรื่องที่ซับซ้อนดูง่ายขึ้นไปในทันตาเห็นผลได้ชัด ไม่ว่าจะการเรียนหรือการทํางานจริงก็สามารถนําไปใช้งานได้ ทั้งในการกระตุ้นความจําของตนเอง ไม่เพียงแค่จดได้รู้เรื่อง แต่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน หรือใช้กับการพรีเซนต์ก็ถูกต้องตรงประเด็นช่วยเหลือการพรีเซนต์ได้มากกว่าปกติ ใช้ได้ทุกเรื่องในชีวิตของคุณเพื่ออธิบายเรื่องต่าง ๆ ในหัวให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างง่ายดาย เคล็ดลับคือการมีภาพที่อยากจะสื่อสารที่ชัดเจน แต่การคิดอยู่ในหัวมันไม่สามารถชัดเจนได้เพียงพอ “การวาด” ออกมาจึงเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เราเห็นภาพของสิ่งที่เราจะเล่าชัด ๆ เมื่อเห็นภาพชัด การเล่าหรือบรรยายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเราใช้ภาพนั้นประกอบการเล่า ไม่ว่าคนที่วาดภาพไม่เป็นมาก่อนเลย หรือวาดไม่สวย คิดว่าสมองซีกขวาของตนเองได้ถูกปิดตายไปแล้วแน่ ๆ 100% ก็สามารถใช้งานสเกตช์โน้ตได้ง่าย ๆ บรรยายโดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ วิทยากรที่จะช่วยให้คุณฝึกจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ ใช้ง่ายใช้สะดวก เห็นผลจริง ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราว วางกลยุทธ์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ ตลอดจนสร้างไอเดียลับ ๆ คุณเองก็ไม่คาดคิดว่าคุณก็คิดได้ ด้วย Sketchnote

ด้วยคอร์สเรียนนี้จะทําให้ชีวิตคุณง่าย ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อเห็นความคุ้มค่าดังนี้แล้ว รออะไรอยู่ล่ะ สมัครเลย

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์

 • อุปกรณ์ในการเรียน Sketchnote เช่น ปากกา, ดินสอ เป็นต้น

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • มีโครงร่างวาดประกอบการจดบันทึกในชุดความคิดขอตนเองซึ่งช่วยเรื่องระบบความจําได้ดีมาก

 • ผ่อนคลายการจดบันทึกที่ดูจริงจังให้ผ่อนคลายขึ้นด้วยภาพประกอบน่ารัก ๆ

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ทํางานอย่างมีความสุข

 • ทําให้ความคิดมีระบบสร้างความสุขให้ชีวิตตัวเองได้

 • Refocus ชีวิตของตัวเองใหม่ เห็นหนทางชีวิตที่ชัดเจน และตัดสินใจง่ายขึ้น

 • เห็นสิ่งที่ฟุ้งอยู่ในหัวและตกตะกอนความคิดที่ชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอัน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • นักเรียน นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

 • กลุ่มคนเริ่มต้นทํางาน ผู้บริหาร SMEs ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และประสานงานได้ดีขึ้น

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
06:02
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
Sketchnote คืออะไร
04:04
บทที่ 4
ทักษะที่ต้องมีสำหรับการทำ Sketchnote
01:49
บทที่ 5
อุปกรณ์การทำ Sketchnote หลักที่ใช้บ่อย ๆ
07:44
บทที่ 6
การวาดรูปทรงเบื้องต้น
05:50
บทที่ 7
การวาดโครงร่างคนเบื้องต้น
04:47
บทที่ 8
การวาดหน้าคน - แสดงอารมณ์ต่าง ๆ
06:13
บทที่ 9
การสร้างอักษรวิจิตร
09:26
บทที่ 10
การวาดเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ใน Sketchnote
02:09
บทที่ 11
Intro Sketchnote วาดให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
02:29
บทที่ 12
รูปแบบ Sketchnote : Path & Pattern
04:12
บทที่ 13
ขั้นตอนการวาด Sketchnote
03:47
บทที่ 14
ตัวอย่าง Path & Pattern
36:02
บทที่ 15
รวม Tip & Trick ในการสร้าง Sketchnote Pro
08:52
บทที่ 16
สรุปคอร์สเรียน
05:53
ประวัติผู้เขียน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (การตลาด และการบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
สอนเกี่ยวกับ
Visual Story Telling
Visual Problem Solving & Decision Making
Thinking Systems
Strategic Thinking
Business Planning
- ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบุคลากร ให้องค์กรชั้นนํา
-วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนําจํานวนมาก ทั้งในสายการธนาคาร ยานยนต์ ฯลฯ
-วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนํามากมาย ในด้านการคิด วางแผน ตัดสินใจ
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center