ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
เพราะการเรียนภาษา เพียงการท่องจําอย่างเดียวคงไม่พอ มาปูพื้นฐานภาษาเกาหลีกันเถอะ เพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้นในชีวิตประจําวัน
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กีรติ ปัญญาเนรมิตดี
ลักษณะคอร์สเรียน

   อยากเรียนภาษา เพิ่มความรู้ เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษา แต่ไม่มีเวลา ไม่มีคนสอน ราคาคอร์สเรียนแพงเกินจะรับไหว พูดได้เล็กน้อย แต่ยังไม่ถูกไวยากรณ์ ทําอย่างไรก็จําไม่ได้

 

   อยากเรียนภาษา เพิ่มความรู้ เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษา แต่ไม่มีเวลา ไม่มีคนสอน ราคาคอร์สเรียนแพงเกินจะรับไหว พูดได้เล็กน้อย แต่ยังไม่ถูกไวยากรณ์ ทําอย่างไรก็จําไม่ได้

คอร์สเรียนนี้ได้รวบรวมพื้นฐานภาษาเกาหลี สําหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีความสนใจในภาษาเกาหลี ในคอร์สเรียนนี้ จะทําให้ผู้เรียนสนทนาขั้นพื้นฐานได้
รวมทั้งเรียนรู้คําศัพท์ในชีวิตประจําวัน และไวยากรณ์ที่พบบ่อยในระดับง่ายไปจนถึงไวยากรณ์ระดับยาก และเคล็ดลับทางภาษาที่ผู้เรียนต้องใช้
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายเบื้องต้น การแนะนําตัวเบื้องต้น การถาม-ตอบเบื้องต้น การกล่าวปฏิเสธและการบอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่ รวมไปถึงการโน้มน้าวผู้อื่น ในรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาที่ถูกต้อง

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์กีรติ ปัญญาเนรมิตดี ประสบการณ์เรียนภาษาเกาหลีที่ Hanyang University, ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาภาษาเกาหลีและโบราณคดีที่ Hanyang University
ประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคังดง (강동복지관어린이집),
ประสบการณ์ทํางานที่บริษัท Naver (네이버) สํานักงานใหญ่ประจําประเทศเกาหลี (ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 다국어분석)
และประสบการณ์ล่ามอิสระ ให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศเกาหลี

หลังจากจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถสื่อสาร รับฟัง พูดคุย อ่าน และเขียน เป็นภาษาเกาหลีได้ สามารถตอบคําถาม และเอาจากที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันเบื้องต้น รวมถึงครั้งที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีได้ และสามารถนําพื้นฐานไปต่อยอดภาษาเกาหลีได้ในอนาคต

เมื่อเห็นความคุ้มค่าเช่นนี้แล้ว จะรออะไรกันอยู่ มาเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันเถอะ สมัครเลย!

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนสามารถ สื่อสาร รับฟัง พูดคุย อ่าน และเขียน เป็นภาษาเกาหลีได้

  • สามารถตอบคําถาม และเอาจากที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันเบื้องต้น รวมถึงครั้งที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน/นักศึกษา

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านภาษาเกาหลี

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:05
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
การทักทายเบื้องต้น
11:10
บทที่ 4
การสนทนา
01:43
บทที่ 5
การพูด
03:47
บทที่ 6
การฟัง
00:35
บทที่ 7
การอ่านและการเขียน
02:42
บทที่ 8
การทักทาย (แนะนำตัวเอง)
08:07
บทที่ 9
การสนทนา (แนะนำตัวเอง)
10:08
บทที่ 10
การพูด (การแนะนำตัวเอง การทักทาย)
06:20
บทที่ 11
การฟัง
00:31
บทที่ 12
การอ่าน
02:55
บทที่ 13
ห้องเรียน
13:16
บทที่ 14
การสนทนา
02:13
บทที่ 15
การพูด
07:51
บทที่ 16
การฟัง
00:28
บทที่ 17
การอ่าน (เพื่อนไม่อยู่ในห้องเรียน)
05:37
บทที่ 18
ห้องเรียน
17:00
บทที่ 19
การสนทนา
02:53
บทที่ 20
การพูด
08:55
บทที่ 21
การฟัง
00:26
บทที่ 22
การอ่าน (ห้องสวย)
08:01
บทที่ 23
เรียนภาษาเกาหลี
16:07
บทที่ 24
การสนทนา
02:38
บทที่ 25
การพูด
08:26
บทที่ 26
การฟัง
00:33
บทที่ 27
การอ่าน (ชอบดูหนัง)
09:14
บทที่ 28
เรียนภาษาเกาหลี
17:17
บทที่ 29
การสนทนา
02:42
บทที่ 30
การพูด
07:16
บทที่ 31
การฟัง
00:29
บทที่ 32
การอ่าน (จงตั้งใจฟังคำพูดของครู)
08:57
ประวัติผู้เขียน
เรียนภาษาเกาหลีที่ Hanyang University
ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาภาษาเกาหลีและโบราณคดีที่ Hanyang University
เคยเป็นครูฝึกสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคังดง (강동복지관어린이집)
เคยทํางานที่บริษัท Naver (네이버) สํานักงานประจําประเทศเกาหลี (ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 다국어분석)
เคยเป็นล่ามอิสระ ให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศเกาหลี
เคยเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียน Kosan Korean Language School
เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท OK Bing Sul (สํานักงานใหญ่ที่ Korea)
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท OK Bing Sul (Thailand)
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center