ภาษาเกาหลี From Zero to Hero
คอร์สภาษาเกาหลีสําหรับผู้เริ่มต้นจริงๆ สอนตั้งแต่การขีดและการออกเสียงจนถึงการใช้งาน
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กีรติ ปัญญาเนรมิตดี
ลักษณะคอร์สเรียน

   เห็นตัวอักษรเกาหลีตามซีรีส์ โฆษณา ป้ายร้านค้า แม้กระทั่งบนสินค้าต่างๆ มองดูแล้วอ่านไม่ออก อ่านไม่ได้ ออกเสียงยังผิด อายไหมล่ะ เมื่อคุณอยากแก้ความอายในสถานการณ์เหล่านี้ คอร์สนี้คือทางออกของคุณ

   คอร์สเรียนนี้สอนตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ ตัวสะกด ที่มีความซับซ้อนในภาษาเกาหลี ข้อยกเว้นและข้อควรระวังต่างๆ ในการเขียนภาษาเกาหลี ทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ลองเขียนและฝึกฝนเพื่อความเข้าใจได้อย่างง่าย เป็นระบบ และชัดเจน บรรยายโดยอาจารย์กีรติ ปัญญาเนรมิตดี อดีตครูฝึกสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคังดง (강동복지관어린이집)

   เห็นตัวอักษรเกาหลีตามซีรีส์ โฆษณา ป้ายร้านค้า แม้กระทั่งบนสินค้าต่างๆ มองดูแล้วอ่านไม่ออก อ่านไม่ได้ ออกเสียงยังผิด อายไหมล่ะ เมื่อคุณอยากแก้ความอายในสถานการณ์เหล่านี้ คอร์สนี้คือทางออกของคุณ

   คอร์สเรียนนี้สอนตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ ตัวสะกด ที่มีความซับซ้อนในภาษาเกาหลี ข้อยกเว้นและข้อควรระวังต่างๆ ในการเขียนภาษาเกาหลี ทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ลองเขียนและฝึกฝนเพื่อความเข้าใจได้อย่างง่าย เป็นระบบ และชัดเจน บรรยายโดยอาจารย์กีรติ ปัญญาเนรมิตดี อดีตครูฝึกสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคังดง (강동복지관어린이집) เคยเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียน Kosan Korean Language School เป็นอดีตล่ามอิสระ ให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศเกาหลี ซึ่งรับรองประสบการณ์ที่จะทําให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนแล้วจะเข้าใจพื้นฐานจริงๆ ของภาษาเกาหลี และเมื่อนําไปฝึกจะทําให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนจริง

เมื่อเห็นความคุ้มค่าดังนี้แล้ว เพื่อเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ศูนย์อย่างแท้จริง สมัครสิครับรออะไร

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • สถานที่เงียบเหมาะสําหรับการเรียน

  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • สําหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลี ที่ไม่มีพื้นฐานในภาษาเกาหลีเลย คอร์สนี้จะเรียนเกี่ยวกับ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การรวมคํา และการนับตัวเลข ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จําเป็นมากสําหรับผู้เริ่มต้นเรียน เพราะจะเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในภาษาเกาหลี

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:00
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
พยัญชนะเดี่ยว และ พยัญชนะซ้อน
13:16
บทที่ 4
สระเดี่ยว และ สระผสม
10:37
บทที่ 5
การประสมคำ(สระอยู่ด้านหลัง)
09:00
บทที่ 6
การประสมคำ(สระอยู่ด้านใต้พยัญชนะ)
05:22
บทที่ 7
การประสมคำ(สระอยู่ด้านหลังและใต้ของพยัญชนะ)
08:04
บทที่ 8
คำศัพท์(พยัญชนะเดี่ยว + สระเดี่ยว)
11:50
บทที่ 9
ตัวสะกด
06:28
บทที่ 10
ตัวสะกดซ้อน
12:45
บทที่ 11
การโยนเสียงในภาษาเกาหลี
08:59
บทที่ 12
ตัวเลข(แบบจีน)
19:44
บทที่ 13
การใช้งานตัวเลข(แบบจีน)ในภาษาเกาหลี
19:24
บทที่ 14
ตัวเลข(แบบเกาหลี)+การใช้งาน
20:20
ประวัติผู้เขียน
เรียนภาษาเกาหลีที่ Hanyang University
ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาภาษาเกาหลีและโบราณคดีที่ Hanyang University
เคยเป็นครูฝึกสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคังดง (강동복지관어린이집)
เคยทํางานที่บริษัท Naver (네이버) สํานักงานประจําประเทศเกาหลี (ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 다국어분석)
เคยเป็นล่ามอิสระ ให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศเกาหลี
เคยเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียน Kosan Korean Language School
เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท OK Bing Sul (สํานักงานใหญ่ที่ Korea)
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท OK Bing Sul (Thailand)
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center