จากร้อยสู่ล้าน ด้วย Gold spot : สําหรับผู้เริ่มต้น
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย นิวัฒน์ ชูรัตน์
ลักษณะคอร์สเรียน
อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถมีทัศนคติ และ ความรู้พื้นฐานในการเก็งกําไรจากตลาด gold spot

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่ม คนวัยทํางานตั้งแต่ 20-40 ปี , กลุ่มนักลงทุนอิสระ 30-50 ปี

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
05:02
บทที่ 2
ความหมายและความรู้ทั่วไป
06:24
บทที่ 3
หลักการเข้าทำกำไร
06:10
บทที่ 4
หลักการของการจัดสรรทุน
02:33
บทที่ 5
Parameter
22:53
บทที่ 6
Basic Graph
17:02
บทที่ 7
Support/Resistance
09:09
บทที่ 8
Trend Line
03:46
บทที่ 9
MT4 Using
23:16
บทที่ 10
Type of Indicators and trend indicators
09:07
บทที่ 11
Moving Average
15:54
บทที่ 12
Bolinger Band
13:24
บทที่ 13
Oscillators Indicators
24:06
ประวัติผู้เขียน
เป็นนักลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงินมากว่า 7 ปี
เป็น Proprietary trader ให้กับกองทุนส่วนบุคคล เชี่ยวชาญการเทรดในตลาด forex และ Gold spot
และเป็น Trading Coach ให้กับโบรกเกอร์ต่างประเทศชั้นนําหลายๆโบรกเกอร์
และเป็น full time trader
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center