พื้นฐานการนําเข้าสินค้า
เรียนรู้การนําเข้า-ส่งออกสินค้า การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนําเข้าสินค้า ข้อควรทราบอื่น ๆ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ศตพล จันทร์ณรงค์
ลักษณะคอร์สเรียน

   ในปัจจุบันนี้ขั้นตอนในการนําเข้าสินค้า-ส่งออก มีขั้นตอนที่วุ่นวาย ยุ่งยาก และมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงปัญหาทางด้านต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ทําให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนท้อเเท้เเละล้มเลิกความตั้งใจไป หรือทําให้ผู้ประกอบการนั้นพลาดโอกาสดี ๆ ไป

   ในปัจจุบันนี้ขั้นตอนในการนําเข้าสินค้า-ส่งออก มีขั้นตอนที่วุ่นวาย ยุ่งยาก และมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงปัญหาทางด้านต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ทําให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนท้อเเท้เเละล้มเลิกความตั้งใจไป หรือทําให้ผู้ประกอบการนั้นพลาดโอกาสดี ๆ ไป

   คอร์ส พื้นฐานการนําเข้าเเละส่งออก (Fundamentals of Import&Export) คอร์สนี้จะสอนให้คุณรู้จักความรู้ที่เกี่ยวกับการนําเข้า-ส่งออก การจดทะเบียนพาณิชย์เเละการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนการทําบัตรประจําตัวผู้นําเข้า-ส่งออก การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  เพื่อการนําเข้าสินค้า อาทิ เอกสารอินวอยซ์-เเพ็กกิงลิสต์ หนังสือรับรองเเหล่งกําเนิดสินค้า หนังสือรับรองสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร รวมถึงข้อควรทราบอื่น ๆ ที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนการทําธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้การประกอบธุรกิจนําเข้าสินค้าดําเนินกิจการไปได้อย่างสะดวกและได้รับผลสําเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน คอร์สนี้สอนโดย ศตพล จันทร์ณรงค์ นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว เป็็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และแบ่งปันความรู้ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ใช้ศักยภาพของเครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง พร้อมเติบโตแบบยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

   ดังนั้น เมื่่อมีคนมาเผยไต๋ให้คุณรู้ มาชี้ช่องทางโอกาสให้คุณเเล้วล่ะก็ คุณไม่จําเป็นต้องมาเป็นเหยื่อในการเสียค่าขนส่งมากกว่าค่าสินค้าเเบบผม ถ้าพร้อมกันเเล้ว เรามาลุยกัน!!

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการเบื้องต้นและข้อมูลผู้ติดต่อสําหรับธุรกิจการนําเข้า

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • กลุ่มผู้เรียนที่เคยสอน : นักธุรกิจ พนักงานประจํา บุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มธุรกิจนําเข้า และผู้ต้องการมีอาชีพเสริม

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มธุรกิจนําเข้า บริษัทหรือโรงงานที่ต้องการนําเข้าสินค้า และบุคคลที่ต้องการทําธุรกิจที่มีต้นทุนต่ํา กําไรสูง

  • นักศึกษาที่เริ่มหารายได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:53
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก การจดทะเบียนพาณิชย์และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
13:33
บทที่ 4
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้นำเข้า-ส่งออก
07:53
บทที่ 5
รู้จักเทอมการค้าสากล
21:57
บทที่ 6
การจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อการนำเข้าสินค้า
15:48
บทที่ 7
การจัดเตรียมเอกสารอินวอยซ์-เเพ็กกิงลิสต์
09:04
บทที่ 8
หนังสือรับรองเเหล่งกำเนิดสินค้า
09:52
บทที่ 9
หนังสือรับรองสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
15:10
บทที่ 10
เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม
05:06
บทที่ 11
ข้อควรทราบในการทำประกันภัย
07:15
บทที่ 12
ข้อควรทราบของการนำเข้าและอัตราภาษี ศุลกากร
43:02
บทที่ 13
การชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ Letter of Credit - ( L/C )
14:21
บทที่ 14
สรุปคอร์สเรียน
21:05
ประวัติผู้เขียน
เจ้าของธุรกิจและมีประสบการณ์การนําเข้าสินค้า และตัวแทนจําหน่ายสินค้า มานานกว่า 15 ปี ปัจจุบัน ยังคงนําเข้าสินค้าอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน
เจ้าของ 30 ธุรกิจ มีทั้งให้บริการเช่าอุปกรณ์การจัดงานแสดงต่าง ๆ Organizer, โกดังให้เช่า, คอร์สการเรียนการสอนด้าน E-Commerce
จัดคอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริง ซื้อจริง นําเข้าจริง พาไปดูแหล่งสินค้า และขั้นตอนการขนส่งนําเข้าสินค้าจีน
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center