ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
เรียนภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เรียนสนุก เข้าใจง่าย พร้อมรวบรวมคําศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน ที่จะทําให้อ่านออก เขียนได้ เทคนิคดีๆ จาก ป๊อปปี้ หยาง เหล่าซือ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย พรรัตน์ อริยโชติมา
ลักษณะคอร์สเรียน

อยากเรียนภาษาจีน เพิ่มความรู้ความสามารถและโอกาสให้กับตนเอง แต่รู้สึกยากเกินไป เรียนเองอย่างไรก็ไม่ได้ผล

อยากเรียนภาษาจีน เพิ่มความรู้ความสามารถและโอกาสให้กับตนเอง แต่รู้สึกยากเกินไป เรียนเองอย่างไรก็ไม่ได้ผล
คอร์สเรียนนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน พบกับ ป๊อปปี้ หยาง เหล่าซือ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหนานคาย (Nankai University) ประเทศจีน เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน
พร้อมประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับภาษาจีนกลางขั้นสูง และประสบการณ์การสอนภาษาจีนระดับสูง ในสถาบันต่างๆ มากมาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะไม่ทําให้ภาษาเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป
คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาจีน หรือเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น คอร์สนี้เราจะได้เรียนรู้กับ

- พื้นฐานการอ่านพินอิน (拼音)
- การทักทายระดับเบื้องต้น เช่น การถามชื่อ การทําความรู้จัก
- การสารทุกข์สุกดิบแบบคนจีน
- การอ่านตัวเลขในในแบบจีน เช่น การถามวันเกิด การเรียงตัวเลข และสัญลักษณ์มือตัวเลขของจีน
- การนัดหมาย
- การพูดคุยสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
- การสั่งอาหาร
- การซื้อสินค้าและการต่อรองราคา

นี่เป็นเพียงเเค่ตัวอย่างที่คุณจะได้พบในคอร์สเรียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ยังมีเทคนิคดีๆ และคําศัพท์อีกมากมายที่จะได้เรียนรู้ อย่าลังเลที่จะเริ่มเรียน
มาฝึกพัฒนาภาษาจีนไปกับป๊อปปี้ หยาง เหล่าซือกันเถอะ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้พินอิน วิธีการสะกดพินอิน สามารถอ่านและออกเสียงพินอินได้ถูกต้อง

  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจ

  • ตั้งแต่การทําความรู้จัก การแนะนําตัว การนัดหมาย ซื้อขายของ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร เล่าเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้ เป็นต้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน หรือบุคคลที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้ว แต่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:10
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
พยัญชนะและพยัญชนะกึ่งสระ
05:20
บทที่ 4
สระเดี่ยวและสระผสม
08:45
บทที่ 5
วรรณยุกต์และหลักการใส่วรรณยุกต์
05:49
บทที่ 6
กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 3
02:58
บทที่ 7
การสะกด
04:33
บทที่ 8
ตัวเลข
06:01
บทที่ 9
การทักทายและทำความรู้จัก
07:18
บทที่ 10
ชื่อประเทศต่างๆ ในอาเซียนและชื่อประเทศที่น่ารู้
04:16
บทที่ 11
การถามสารทุกข์สุกดิบและฝากความคิดถึง
05:47
บทที่ 12
การถามเรื่องสุขภาพ การเรียนและความคิดเห็น
04:14
บทที่ 13
การเปลี่ยนเสียงของ 不 bù
04:02
บทที่ 14
คำศัพท์เพิ่มเติม : การกระทำต่างๆ
06:12
บทที่ 15
การถามวันเดือนปีและกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละวัน
12:35
บทที่ 16
การถามวันเกิด
04:35
บทที่ 17
ไวยากรณ์ : การเรียงวันเดือนปีในภาษาจีน
04:57
บทที่ 18
การถามเวลาและการนัดหมาย
08:02
บทที่ 19
การอ่าน :เรื่องหนึ่งวันของฉัน
06:24
บทที่ 20
ไวยากรณ์ : การใช้ 了 ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
04:08
บทที่ 21
ไวยากรณ์ : 还是(háishì) ที่หมายถึง “หรือว่า”
03:25
บทที่ 22
ไวยากรณ์ : กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของ 一(yī)
02:59
บทที่ 23
คำบอกเวลาในภาษาจีน
05:10
บทที่ 24
คำศัพท์เพิ่มเติม :คำกริยาที่น่าสนใจ
05:44
บทที่ 25
การพูดคุยสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
10:43
บทที่ 26
ไวยากรณ์ :了 ที่ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
05:36
บทที่ 27
ไวยากรณ์ :โครงสร้างประโยคคำถาม …了没有?
02:59
บทที่ 28
คำศัพท์เพิ่มเติม :สถานที่ต่างๆ
08:22
บทที่ 29
ช้อปปิ้งและการถามราคา
11:13
บทที่ 30
การต่อรองราคา
11:06
บทที่ 31
คำศัพท์เพิ่มเติม :ผลไม้
06:17
บทที่ 32
คำศัพท์เพิ่มเติม :ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
05:52
บทที่ 33
พูดคุยเรื่องอาหารที่ชอบ
09:57
บทที่ 34
การสั่งอาหารและแนะนำอาหาร
13:57
บทที่ 35
ไวยากรณ์ :“过” มีความหมายว่า "เคย"
04:14
บทที่ 36
ไวยากรณ์ :“一下儿” แปลว่าสักครู่ และคำศัพท์เพิ่มเติม : อาหารต่างๆ
04:57
บทที่ 37
คำศัพท์เพิ่มเติม :เครื่องดื่ม
06:00
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหนานคาย (Nankai University) ประเทศจีน เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน
ระดับภาษาจีน ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง ขั้นสูง
ประวัติการสอน
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC)
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนกวดวิชาพินนาเคิล
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนประสพรัตน์ (ICI)
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนภาษาสีลม (SLS)
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (BNU)
อาจารย์พิเศษ สอนภาษาจีนเบื้องต้นให้กับคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ภาคฤดูร้อน ปี 2547
อาจารย์สอนนาฏศิลป์จีนให้กับนิสิตจุฬาฯ ในงานจุฬาฯ วิชาการ ปี 2547
อาจารย์สอนนาฏศิลป์จีนให้กับนิสิตธรรมศาสตร์ ในงานเปิดบ้านศิลป์ ปี 2546-2547
อาจารย์สอนนาฏศิลป์จีนให้กับโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ปี 2546
หัวหน้าพิธีกรฝ่ายภาษาจีนในงานปิงปองคอนเสิร์ตการกุศล ปี 2546-2548
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center