ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับมือใหม่
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับมือใหม่ ที่จะทําให้คุณสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้ และไม่ต้องกลัวที่จะไปประเทศจีนอีกต่อไป
4.0 (0 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

   ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทุกวันนี้เรามีโอกาสพบเจอคนจีนได้ทุกสถานที่ ดังนั้นภาษาจีนกลางจึงมีบทบาทที่สําคัญมากสําหรับคนไทย ยิ่งกว่านั้นไม่เพียงแต่เฉพาะคนจีนเท่านั้นที่สื่อสารด้วยภาษาจีนกลาง ยังมีอีกหลายประเทศอย่าง สิงค์โปร์ มาเลเซีย จีนไต้หวัน ฮ่องกง ที่เราสามารถใช้ภาษาจีนกลางเป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้เช่นกัน แม้กระทั่งตามองค์กรต่างๆก็มีการติดต่อทําการค้ากับประเทศจีน ดังนั้นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จึงมีข้อได้เปรียบ ภาษาจีนกลางเป็นอีกภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย การเรียนภาษาจีนจึงมีความสําคัญและมีประโยชน์มากมาย


ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทุกวันนี้เรามีโอกาสพบเจอคนจีนได้ทุกสถานที่ ดังนั้นภาษาจีนกลางจึงมีบทบาทที่สําคัญมากสําหรับคนไทย ยิ่งกว่านั้นไม่เพียงแต่เฉพาะคนจีนเท่านั้นที่สื่อสารด้วยภาษาจีนกลาง ยังมีอีกหลายประเทศอย่าง สิงค์โปร์ มาเลเซีย จีนไต้หวัน ฮ่องกง ที่เราสามารถใช้ภาษาจีนกลางเป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้เช่นกัน แม้กระทั่งตามองค์กรต่างๆก็มีการติดต่อทําการค้ากับประเทศจีน ดังนั้นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จึงมีข้อได้เปรียบ ภาษาจีนกลางเป็นอีกภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย การเรียนภาษาจีนจึงมีความสําคัญและมีประโยชน์มากมาย
คอร์สเรียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับมือใหม่ เนื้อหาพูดถึง โครงสร้างภาษาจีน การสะกดคํา การอ่านพินอิน และประโยคพื้นฐานในภาษาจีนที่สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้ เช่น การทักทาย การแนะนําตัวเอง การซื้อของต่อรองราคา
เหว่ยน่า เหล่าซื่อค่ะ - ปริญญาโท : Harbin Engineering University ประเทศจีน
- ประสบการณ์การทํางานกับคนจีนมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันเดินทางไปประเทศจีนเป็นประจําเพื่อโปรโมทสินค้า

สําหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องภาษาจีนและต้องการเรียนเพื่อสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ คอร์สดีๆที่ตอบโจทย์ตัวคุณมาถึงคุณแล้วค่ะ สมัครเลย

 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้และช่วยให้เรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายขึ้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน นักศึกษา

  • กลุ่มคนทํางานและต้องการพัฒนาตนเองในเรืองภาษาจีน

  • กลุ่มที่ต้องการเรียนเพื่อสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:14
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ตัวอักษรจีนและพินอิน
02:50
บทที่ 4
พยัญชนะ
04:19
บทที่ 5
สระ
07:30
บทที่ 6
วรรณยุกต์
08:39
บทที่ 7
การอ่านพินอิน
05:11
บทที่ 8
โครงสร้างประโยคภาษาจีน
05:09
บทที่ 9
การทักทายทั่ั่วไป
03:32
บทที่ 10
การทักทายตามช่่วงเวลา
05:09
บทที่ 11
การทักทายแบบเป็นทางการ /ไม่เป็นทางการ
03:25
บทที่ 12
การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ
05:14
บทที่ 13
สำนวนการกล่าวลา
05:10
บทที่ 14
การถามชื่อ อายุ ปีเกิด
15:48
บทที่ 15
สำนวนถามถึงสัญชาติ ถิ่นฐาน
03:00
บทที่ 16
สำนวนถามถึงการเรียน ทำงาน
05:32
บทที่ 17
สำนวนถามเกี่ยวกับครอบครัว
04:18
บทที่ 18
สำนวนแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก
02:23
บทที่ 19
สำนวนที่พนักงานขายมักพูดกับเรา
03:48
บทที่ 20
สำนวนการขอลองสินค้า
09:59
บทที่ 21
สำนวนการต่อราคา
08:42
บทที่ 22
สำนวนที่แสดงถึงการตัดสินใจ
05:27
บทที่ 23
การชำระเงิน
07:50
บทที่ 24
Workshop 1 : อ่านพินอิน
12:47
บทที่ 25
Workshop 2 : การทักทาย
03:56
บทที่ 26
Workshop 3 : แนะนำตัวเอง
06:31
บทที่ 27
Workshop 4 : ซื้อของ
08:09
บทที่ 28
สรุปคอร์สเรียน
01:16
ประวัติผู้เขียน
Master's Degree of Econimics and Management (M.Eco.) จาก Harbin Engineering University ประเทศจีน
Chinese Cultural Competition Excellence Award จาก Harbin Engineering University ประเทศจีน
ประสบการณ์ทํางานกับคนจีนมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันเดินทางไปประเทศจีนเป็นประจํา เพื่อโปรโมตสินค้า
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center